V prvním nadzemním podlaží jsou ortopedická, spondylochirurgická, anesteziologická a protetická ambulance. Vedení nemocnice se rozhodla pro rozšíření prostor především pro oddělení ortopedie. Mimo jiné proto, že do KHN nastoupili čtyři lékaři ze zrušené ortopedie v Orlové.

„Za normálních okolností provedeme ročně přes 700 totálních endoprotéz, většinou kyčlí a kolen, zhruba stejný počet ostatních ortopedických operací, nejčastěji artroskopií kolenních a ramenních kloubů, a asi 350 operací páteře. Po rozšíření ortopedie předpokládáme roční navýšení výkonů o 180 totálních endoprotéz a 380 ostatních ortopedických operací,“ uvedl ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

Nová budova je unikum

Nová třípodlažní budova přišla na více než 100 milionů korun a je unikátní tím, že je sestaven ze 77 předem modifikovaných kontejnerů, a s hlavní budovou propojen spojovacím krčkem v přízemí a druhém patře. Stavba začala loni v srpnu a na přelomu roku byla zkolaudována a předána. 

První modulární nemocniční objekt v České i Slovenské republice vzbudil zájem dalších nemocnic. Inspiraci v něm našly třeba pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.

„Modulární způsob se ukázal jako nová možnost rychlé a efektivní výstavby budov, v nichž je poskytována zdravotní péče. Pro nás to byla neprobádaná cesta, musím říct, že velmi náročná, protože zdravotnické předpisy pro nás byly nové,“ řekl při předání stavby Stanislav Martinec, jednatel dodavatelské společnosti KOMA Modular.

Na vyšetření už se nebude tolik čekat

Otevření nových ambulancí bude pro pacienty znamenat více prostoru v čekárnách a také další zkvalitnění zdravotní péče, nebudou muset na vyšetření dlouho čekat. Díky zprovoznění nového oddělení ortopedie v 2. patře přístavby, které navýší kapacitu nemocnice o 18 standardních lůžek a 4 lůžka na jednotce intenzivní péče, se zkrátí i čekací doby na plánované operace.

„Toto oddělení se ale prozatím neotevře. Podle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí nemocnice od 31. prosince 2020 přijímat pacienty na plánovanou odložitelnou péči,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vargová.