Železobetonový kolos pošle k zemi v sobotu 27. července zhruba 100 kg trhaviny. „Připravujeme demolici těžní věže jámy číslo šest. Již několik měsíců máme hotovou projektovou dokumentaci, schvalovací procesy i vysoutěženou firmu, která odstřel provede. Od května do léta pokračovaly další demolice menších budov, aby byl připraven prostor, kam těžní věž spadne,“ zmínil již před časem náměstek ředitele závodu Darkov Jiří Golasowski.

Příprava odstřelu je náročná. Jak bylo uvedené v prohlášení státního podniku DIAMO, který má na starost likvidaci důlních objektů a rekultivaci krajiny, pracovníci specializované firmy již zahájili navrtávání skipové věže pro umístění trhavin. Samotná finální příprava k odstřelu zabere tři týdny.

Tisíc náloží

„Nálože budou v takzvaném destrukčním řezu, bude jich minimálně tisíc. Na hmotnost výbušnin to není až tak velké, protože samotné nálože jsou malé. Nicméně bude potřeba uložit spoustu rozbušek. Ve věži budou v podstatě dva druhy náloží. Jedny budou vývrtové v železobetonové konstrukci, druhé pak na ocelové konstrukci, která je uvnitř věže. Ve vývrtech použijeme dynamitový typ náloží, na ocelové konstrukci pak použijeme plastickou trhavinu typu semtex,“ doplnil plány na odstřel střelmistr Jan Výmola.

Samotný odstřel skipové věže se uskuteční v sobotu 27. července v 10 hodin dopoledne. Demolici budou doprovázet přísné bezpečnostní podmínky, které jsou ovšem standardem při likvidaci takto vysokého a rozměrného objektu.

Po likvidaci louka a brownfield

Bezprostředně po demolici nastoupí do areálu dnes již bývalého Dolu Lazy dělníci pro zpracování a roztřídění zbylého materiálu. Státní podnik DIAMO pak bude v dalších etapách pokračovat v sanaci a revitalizaci celého území.

K TÉMATU: 

Fotogalerie: Prohlídka Dolu Lazy

„V podstatě by tady měla být louka se třemi vybetonovanými povaly v místě někdejších jam připravená jako brownfield pro případného zájemce,“ prozradil Golasowski. Sanace a rekultivace celého areálu by měla být dokončena do konce roku 2026.