„Snažíme se tak zmírňovat dopady útlumu těžby na Karvinsku, jak jen to jde,“ říká primátor Karviné Jan Wolf. Dodává, že útlum těžby měl být koordinován a komunikován především s municipalitami, kterých se týká, což se nestalo.

„Přestože vláda ještě nedávno proklamovala uzavření dolů v letech 2025–2030, je realita dnešních dní zcela jiná,“ dodává primátor.

Pokud se město s OKD dohodne na prodloužení těžby, důlní společnost městu poskytne finanční kompenzaci ve výši 35 milionů korun za rok.

„Získané peníze použijeme na podporu podnikání, přípravu průmyslových zón, které přinesou nová pracovní místa. Především však tímto krokem chceme zpomalit tempo odchodu od těžby uhlí v dole ČSM, který u nás na Karvinsku zůstal teď jako jediný v provozu“, říká primátor Karviné. Připomíná, že povolení těžby se týká výhradně oblastí, které nejsou zastavěné a nijak se nedotknou rezidenčních částí města.

Zastupitelé budou o dohodě města s OKD rozhodovat v pondělí 15. března.