Jak Deník informoval ve středu, první informace o celé kauze přinesl server Seznam Zprávy. Tři zaměstnankyně školy nařknuly ředitele z diskriminace a hovořily také o údajných náznacích sexuálního obtěžování, či nespravedlivém rozdělování mimořádných odměn.

Jen několik hodin po zveřejnění zprávy se na redakci Deníku obrátili další pracovníci školy. Ti pak zaslali společné prohlášení. Již dříve na podporu ředitele školy Andrzeje Szyji vznikla petice, kterou podepsalo více jak šedesát zaměstnanců školy.

Přečtěte si prohlášení zaměstnanců ZŠ a MŠ Družby  

Reagujeme tímto na obvinění Mgr. Andrzeje Szyji, ředitele Základní školy a Mateřské školy Družby, Karviná.

Jako zaměstnanci školy nemáme v žádném případě pocit jakékoliv diskriminace, natož sexuálního obtěžování a jsme přesvědčeni, že obvinění jsou smyšlená a cílená jako likvidace pana ředitele. Nebyla nám dána možnost se k celé této situaci vyjádřit, proto tak činíme touto cestou.

Z profesního hlediska jsme přesvědčeni, že ředitel školy Andrzej Szyja je člověk na svém místě. Za zmínku stojí, v posledních měsících proběhlo ve škole mnoho kontrol – ČŠI, audit zřizovatele, Inspektorát práce (stále probíhá). Závěry provedených kontrol neshledaly žádná pochybení a důvod k odvolání ředitele ani žádný problém, týkající se vztahů na pracovišti.

K nám jakožto zaměstnancům a kolegům se chová velice vstřícně, obětavě a vždy je ochoten pomoci. Pro školu dělá nad rámec toho, co musí, a u žáků je velmi oblíben. Tímto je ohrožen i vztah žáků a rodičů k jeho osobě.

Byli bychom rádi, kdyby se na naší škole problém co nejrychleji vyřešil ku prospěchu pana ředitele a zavládl klid, který potřebujeme k naší náročné práci. 

"Celou kauzu vnímám jako útok na osobu pana ředitele," napsala pak redakci Deníku zástupkyně ředitele školy Iveta Ondruchová, která místní prostředí dobře zná. Na škole pracuje již třicet jedna let.

"Pan ředitel Andrzej Szyja je ke všem zaměstnancům férový, citlivý a snaží se jim vycházet vstříc. Někteří žáci naší školy pocházejí z ekonomicky slabých rodin. Pomoc sociálně znevýhodněným dětem, které mají často problém zvládat školní požadavky, je pro pana ředitele na prvním místě. Dle mého názoru je to člověk na správném místě, který svou práci vykonává dobře, ale také srdcem," uvedla další pedagožka školy, Jaroslava Hanzlová.

"Pracuji na škole druhý rok a ani jednou ani náznakem jsem nezaznamenala ze strany ředitele jakékoliv oplzlé či sexuální narážky na mou osobu či na naše zaměstnance v organizaci. Jako prodloužená ruka vedení školy jsem s tímto člověkem v úzkém týmu a toto nevidím a neshledávám. Ve škole je také další velká část zaměstnanců, kteří si ředitele váží a stojíme za ním," vyjádřila se sociální pedagožka ZŠ a MŠ Družby v Karviné Věra Adamusová.

V tomto duchu se pak redakci Deníku vyjádřilo také několik dalších zaměstnanců školy.

Redakce Deníku pak oslovila i samotného ředitele školy Andrzeje Szyju. Jeho reakci uvádíme rovněž v plném znění.

Přečtěte si vyjádření ředitele ZŠ a MŠ Družby Andrzeje Szyji

Dovolil bych si níže reagovat na obvinění Mgr. et Mgr. Jany Novosadové, Jany Krokové a Mgr. et Mgr. Šárky Funiokové.

Prvně bych chtěl zdůraznit, že s dotyčnými kolegyněmi jsem jednal vždy profesionálně, nikdy jsem s nimi nepokusil navázat intimní sblížení či je jinak sexuálně obtěžoval. V roce 2017 jsem nastoupil do funkce ředitele na Základní a mateřskou školu Družby v Karviné. Jelikož jsem neznal žádného z mých nových kolegů a zároveň jsem musel některého z nich zvolit do funkce zástupce ředitele školy, tak jsem si vybral Mgr. et Mgr. Janu Novosadovou, která mě přesvědčila o tom, že má bohaté profesní zkušenosti a v kolektivu je oblíbená.

Poté, co jsem oznámil, že mou novou zástupkyní je Mgr. et Mgr. Jana Novosadová, tak jsem se setkal s negativními ohlasy ostatních kolegů, kteří zpochybňovali její profesní zkušenost a pracovní kompetence k výkonu této funkce. Věřil jsem, že se zanedlouho ve své funkci osvědčí, avšak začaly se množit stížnosti na způsob její komunikace s lidmi, a to nejen ze strany mých kolegů, ale i z institucí, se kterými škola dlouhodobě spolupracovala. Za pět měsíců, kdy vykonávala Mgr. et Mgr. Jana Novosadová funkci mé zástupkyně, tak ukončilo pracovní poměr šest zaměstnanců, což mi vysvětlovali tím, že nemají zájem působit ve škole vedle mé nové zástupkyně. Po uplynutí této doby jsem se rozhodl jí odvolat z funkce zástupkyně a zvolit do této funkce jinou osobu.

Kategoricky odmítám, že by odvolání z funkce zástupkyně bylo osobní mstou za odmítnutí pokusu o intimní sblížení.

Co se týče udělování mimořádných odměn, ty jsem se snažil rozdělovat mezi kolegy vždy spravedlivě, bez ohledu na věk, pohlaví či vzájemné vztahy.

Deník komunikoval také s Veřejným ochráncem práv, tedy ombudsmanem, který na škole prováděl svá šetření. „Za tímto účelem jsem se obrátil se žádostí o vyjádření na ředitele školy a na vybraných šest kolegů stěžovatelky, z nichž čtyři na moji žádost odpověděli,“ píše ke svým zjištěním ombudsman v závěrečné oficiální zprávě.

Podle takto získaných podkladů ombudsman ve své zprávě tvrdí, že ze strany ředitele školy dochází k méně příznivému jednání vůči starším učitelkám včetně stěžovatelky. „Namítané sexuální obtěžování nelze prokázat,“ píše se také v ombdsmanově zprávě.

Deník pak komunikoval také s advokátní kanceláří, která Andrzeje Szyju v dané kauze nyní zastupuje.

„Posouzení námitky diskriminace ve věci šikany a sexuálního obtěžování zaměstnankyně školy ze strany Veřejného ochrance práv vychází pouze z tvrzení učitelek, která nejsou podložená žádnými důkazními prostředky. K tvrzením učitelek se neměli příležitost vyjádřit ani ostatní zaměstnanci školy. Z tohoto důvodu byla sepsána petice na podporu ředitele školy, kterou zatím podepsalo 63 osob. V současné době klient zvažuje právní kroky na obranu svého dobrého jména,“ sdělila advokátní kancelář Vašinka & Partners.

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Družby je město Karviná, Andrzej Szyja je také městským zastupitelem.

„Statutární město Karviná jako zřizovatel je v současné době připraveno spolupracovat s kontrolními orgány, případně právními zástupci obou stran. Následné kroky pak můžeme činit až na základě objektivně zjištěných závěrů kontrolních orgánů či soudů,“ zaslal reakci města Karviná mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

K TÉMATU

Server Seznam Zprávy přišel se zprávou, že na ZŠ a MŠ v Karviné se měl ředitel Andrzej Szyja údajně dopustit diskriminace kvůli věku a a pohlaví některých učitelek.

„Začalo to nevinně. Ředitel se mě ptal, co já a můj manžel, jak nám to funguje v posteli, jestli mu zahýbám nebo on mně,“ popsala serveru Seznam Zprávy učitelka prvního stupně Základní a mateřské školy Družby v Karviné Jana Novosadová údajné chování tehdy nového ředitele Andrzeje Szyji v původním článku.

Učitelka druhého stupně Šárka Funioková nastoupila do ZŠ Družby v září 2019.  „Už přijímací pohovor neproběhl úplně standardně. Pozval mě do restaurace u jeho bydliště. Přišel jak playboy, rozepnutou košili a kraťasy, že kdybych byla trochu zvědavá, tak bych viděla úplně všechno,“ popsala pedagožka pro Seznam Zprávy.

Další svědectví svěřila Seznam Zprávám asistentka pedagoga Jana Kroková. „On se od začátku vůbec nechoval jako nadřízený a profesionál. Chvíli poté, co nastoupil, zašel za vrátnou, která je také romského původu, a nechal se naučit větu v romštině: Jsi pěkná, chtěl bych se s tebou vyspat. A navrhl mi to,“ popisuje pro Seznam Zprávy.

Více v článku ZDE.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Karviná koupila Karvinské moře. Smlouva je podepsaná, přispěje i kraj

Karviná Lidé se v horkých dnech chladí u Karvinského moře. | Video: Januszek Tomáš