Trasa, která vedla od kostela kolem dolu Gabriela, dále k dolu Barbora a kolem místa, kde stával Dom robotniczy Praca zpět ke kostelu, měřila asi tři kilometry a bylo na ní 14 zastavení. To první bylo přímo v kostele, kde se sešli jak farníci z Karviné, tak zástupci Církve bratrské z Havířova, aby vyslechli krátký proslov a náboženskou píseň.

Poté se všichni, děti i dospělí, vydali společně na cestu. Letošní křížová cesta vedoucí po místech, kde stávala původní Karviná, se konala premiérově. „Setkání a modlitbu jsme uspořádali už loni, ale vycházku nám překazilo počasí, takže letos jdeme opravdu poprvé,“ prozradila Tereza Ondruszová ze Spolku Stará Karviná.

Kamil Střihavka.
Tipy na velikonoční víkend v celém kraji. Na Karvinsku Kamil Střihavka i fotbal

Jana Schwarzová z Karviné přišla s manželem i dětmi. „Věříme v Ježíše Krista, který zemřel za nás a chceme se po cestě ještě více zamyslet nad touto jeho obětí a rozjímat,“ svěřila se.

Po návratu do kostela se pak konala i společná modlitba.