„V praxi to znamená, že noví obyvatelé, kteří se budou chtít ubytovat v těchto lokalitách, už nebudou mít nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi, tzv. doplatek na bydlení. Stávajícím příjemcům doplatku, kteří bydlí v daných lokalitách, může být i nadále vyplácen, pokud mají platné a již uzavřené nájemní smlouvy,“ vysvětlil karvinský primátor Jan Wolf.

Vyhlášením zón chce město bojovat s hromaděním osob s problémovým jednáním, mezi které patří narušování veřejného pořádku, přestupkové jednání, páchání trestné činnosti, drogová závislost a alkoholismus.

V souvislosti s vyhlášením bezdoplatkových zón proběhly v daných lokalitách kontroly městské policie, které měly za cíl zjistit, zda se v ubytovnách nenacházejí hledané osoby.

„Ubytovna Majáček mě nepřekvapila, je to v podobném duchu jako Mašinka. Proto jsme se rozhodli tady vyhlásit rovněž bezdoplatkovou zónu. Vidíme to jako jeden z kroků, který můžeme udělat pro zlepšení bezpečnosti ve městě. Samozřejmě bez státu a legislativních změn se v tom pořádek neudělá,“ řekl karvinský primátor Jan Wolf, který se kontrol se osobně zúčastnil.

Dodal, že ubytovny se budou kontrolovat dále a je možné, že bezdoplatkové zóny budou vyhlášeny i na jiných místech ve městě.

V BOHUMÍNĚ HNED NA TŘECH MÍSTECH

Stejně opatření přijali už před koncem loňského roku v Bohumíně, kde tak učinili jako první v Moravskoslezském kraji. 

Novinka se týká domů v ulicích Čs. armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkova, Příční a také na pěší zóně, kde z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá ubytovna. 

Radní si od toho slibují, že klesne zájem sociálně slabých obyvatel o ubytování v těchto lokalitách.

„Lokality jsme pečlivě vybírali a stanovili jsme je na základě průzkumu. V místech, která jsou ode dneška bezdoplatkovými zónami, jsme zaznamenali zvýšený počet přestupků, trestných činů i koncentraci lidí pobírajících sociální dávky,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.