„K seizmickému jevu o síle 1,65.106 J došlo v neděli 16. března ve 23:18 hodin. Záchvěv, který byl cítit na povrchu, se v dole nijak neprojevil a zaměstnanci na pracovištích ho necítili, k žádným zraněním a škodám na majetku tak nedošlo," dodal mluvčí společnosti OKD Marek Síbrt.

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Ve spolupráci se společností Greengas vyvinula společnost OKD nástroj, kde mohou všichni online sledovat seismickou aktivitu v regionu. V Karviné a jejím okolí je v současné době 15 stanic, které seismickou aktivitu monitorují. Jejich rozmístění naleznete na webových stránkách http://www.greengas.cz/…h-stanic-ps/, případně aktuálně registrované důlní jevy: http://www.greengas.cz/geofyzika/