Šedesát dávek očkovací látky dorazilo do KHN v pondělí z ostravské fakultní nemocnice už v rozmraženém stavu. V této podobě je možné uchovat je v ledničce při 2 až 8°C jen pět dní.

Vakcína, která se připraví naředěním pomocí fyziologického roztoku, obsahuje šest očkovacích dávek. Po naředění se musí očkovací dávky do šesti hodin aplikovat. Jedna vakcína = šest dávek po naředění. Nemocnice dostala 10 vakcín.

„Očkovat jsme začali dnes ráno a pokračovat budeme až do pátku. Dnes naočkujeme 15 našich zdravotníků. Prioritně očkujeme lékaře, sestry a pomocný personál z covidových jednotek, poté budou očkováni další zájemci,“ řekla v úterý dopoledne staniční sestra oddělení pracovního lékařství Zdenka Kusová.

Očkovací látku se aplikuje injekčně do ramenního svalu, dotyčná by poté měl 30 minut vyčkat v čekárně, zda se u něj neobjeví komplikace.

„K plnému účinku je potřeba podstoupit očkování dvěma dávkami. Druhá dávka bude stejným způsobem podána do 21 dní po prvním očkování,“ popsala průběh očkování staniční sestra.