„Toto ocenění naši nemocnici zařazuje mezi nejlepší organizace v rámci celé České republiky. Nesmírně nás tento úspěch těší, ale zároveň nás zavazuje k dalšímu zkvalitnění naší práce. Jsme připraveni v náročném konkurenčním prostředí nadále obstát a i přes současnou nepříznivou epidemickou situaci napnout síly k dalšímu zlepšování naší práce,“ podotkl k výsledkům soutěže ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

Karvinská hornická nemocnice se v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita umístila mezi nejlepšími už v roce 2016.

Systém vyhodnocení soutěže využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace vycházejí z jejich osobních znalostí, zážitků a zkušeností s firmami za poslední rok, získaných jak při profesionální činnosti, tak ze soukromých kontaktů. Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.