„Kromě ovlivnění samotným alkoholem existuje samozřejmě celá řada dalších důvodů, proč se k nám lidé dostávají. Kupříkladu kombinace s podchlazením, výtržnostmi, ničením veřejného majetku, rušení nočního klidu. Ale také řízení pod vlivem alkoholu, opilí pachatelé trestných činů, opilí agresoři a další," vyjmenovává úvodem mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, pod kterou záchytka spadá, Lukáš Humpl.

Stejně pestrá je pak i směsice zážitků a mnohdy nečekaných okolností, které personál záchytky musí umět hbitě a na místě vyřešit. Loni se zde tak třeba v jednom dnu museli postarat o téměř celý rodinný tým. Na záchytku bylo nutné umístit matku i se dvěma dospělými dcerami. Dámy byly nejen na mol, ale také značně agresivní.

Samozřejmě, ačkoli takový popis může vyvolat i nejeden úsměv, důvodů ke smíchu zdejší personál ve skutečnosti příliš mnoho nemívá.

Náročná práce

„Musíme se postarat o pacienty, kteří jsou pod vlivem psychotropní látky a jejich úsudek a rozhodovací schopnosti jsou sníženy. Zodpovídáme také za jejich bezpečí do doby, než tento stav pomine. Tohle není vždy lehké a od pracovníků to vyžaduje zkušenost, schopnost komunikovat ve ztížených podmínkách, ale někdy také rozhodnost," popisuje každodenní realitu staniční sestra Květuše Staroňová.

A jací lidé se na záchytku dostávají nejčastěji? Věkový rozptyl je přibližně od 20 do 64 let. Nejčastěji jsou to lidé sociálně slabí či bez domova. „Ošetřujeme ale samozřejmě také osoby z běžného sociálního prostředí," podotýká zdejší staniční sestra.

Muži jsou pak daleko častějšími klienty než ženy. Ty loni tvořily přibližně 11 procent z celkového počtu lidí, kteří záchytkou prošli.

Mezi nimi jsou pak i lidé, jejichž počet pobytů výrazně převyšuje běžný průměr. Jistý muž zde tak loni pobýval v celkem 55 případech a celkově karvinskou záchytku poznal za předchozí léta již celkem při 97 pobytech.

„Smutným rekordmanem stále zůstává muž, který se u nás již několik let neobjevil. Počet jeho pobytů ale dosáhl čísla 165. Obecně řečeno se k nám opakovaně vracejí lidé, kteří ohrožují svou těžkou opilostí vlastní zdraví a život, popřípadě i své okolí. Dále se v opilosti dopouštějí kupříkladu krádeží alkoholu v supermarketech a podobně," doplňuje Květuše Staroňová.

Mezi velké problémy pak patří, stejně jako u ostatních záchytek v celé České republice, také dluhy za pobyt. Řádně zaplatí jen menší část klientů.

Na ty problematické pak karvinské zařízení muselo začít spolupracovat s firmou, která pak dále dlužnou finanční částku vymáhá. Současná cena za jednu noc zde činí 600 korun.