Dobrá zpráva pro pěší i cyklisty. Možná už za dva roky půjde přejít ze Starého Města do části Sovinec suchou nohou. Město pracuje na přípravách stavby nové lávky přes Olši, mezi ulicemi U Řeky a Sovinecká.

Nová lávka by měla stát přibližně v místech, kde stávala ta původní, než ji v roce 1997 smetla povodeň. Od té doby všechny pokusy o obnovu spojení obou břehů řeky selhávaly. A to zejména proto, že ve Starém Městě OKD plánovalo těžit, což ale už není aktuální.

Zatímco projektanti pracují na přípravách, městští zastupitelé v pondělí schválili záměr odkoupit od státního podniku Diamo pozemky potřebné ke stavbě nové lávky, která by se zaplatila ze státní dotace. I proto město s přípravami pospíchá.

„Dokončujeme povolovací řízení a příští rok bychom chtěli získat stavební povolení. Poté veškerou dokumentaci předáme Meziresortní komisi, která vypíše výběrové řízení na dodavatele, vše zafinancuje a nechá postavit,“ vysvětlil náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.

Nová lávka bude ideálním spojením cyklostezky podél řeky, potažmo ulice U Řeky s levým břehem Olše (Sovinec). Odtud se pak pěší i cyklisté dostanou bezpečně a pohodlně dále směrem k Doubravě.

Pokud se příští rok podaří získat stavební povolení a předat potřebné dokumenty do Meziresortní komise, dle příslibu zástupců ministerstev financí a průmyslu a obchodu by mohla lávka stát v roce 2025 nebo 2026.