Všichni si mohli nejen prohlédnout školní prostory, ale také se pobavit ve venkovním areálu, kde jim k dobré náladě zahrál a zazpíval například školní pěvecký sbor, dále koncertní sbor Permonik, slovenský zpěvák Vašo Patejdl nebo kapela Legendy se vrací.

Podrobnosti z oslavy a dojmy účastníků přineseme v pondělním Karvinském deníku.