„Konkrétně půjde o rekonstrukci ostrovních nástupišť včetně jejich zastřešení. Výška nástupišť bude 550 mm nad temenem kolejnic, pro pohodlný nástup z/do vlaků. V rámci stavby bude v nejnutnějším rozsahu zrekonstruováno i první nástupiště u výpravní budovy. Přístup na nástupiště se zajistí novým podchodem v místě stávajícího podchodu s výtahy.  Cestujícím bude sloužit nový informační  systém,“ upřesňuje mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) , která opravy provádí, Kateřina Šubová.

Rekonstrukce se krom nutných omezení nedotkne samotných cestujících. „Po dobu rekonstrukce bude zachován průjezd stanicí. Vzhledem k tomu, že půjde o částečné omezení dopravy, není nutné zavedení náhradní autobusové dopravy,“ uvedla dále mluvčí SŽDC.

V současné době už v karvinské stanici probíhají přípravné práce. Od 1. března začne výluka sudé kolejové skupiny, ta skončí 16. března. Proběhne zde také stavba části parovodu a kabelovodu.

„Následně ihned naváže výluka liché kolejové skupiny, která potrvá do 4. července,“ říká dále mluvčí investora akce.

VELKÁ AKCE

Rekonstrukce karvinské železniční stanice je součástí stavby Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, která začala už vloni v srpnu. Předpokládané náklady  činí 2,8 miliardy korun, celá stavba by měla skončit v prosinci roku 2019. Stavba zahrnuje také železniční stanice Louky nad Olší, Karviná, Dětmarovice a zastávku Chotěbuz. Ve stavbě jsou zahrnuty i odbočky Chotěbuz a Koukolná. V rámci stavby se řeší železniční svršek, spodek, 2 přejezdy, nástupiště, mostní objekty a propustky, zabezpečovací zařízení, pozemní objekty, protihluková opatření, trakční vedení a další,“ doplnila k aktivitě Kateřina Šubová.