Na návrat zvonů se mohou těšit v Oldřišově a Třebomi na Hlučínsku a ve Věřňovice u Dolní Lutyně, v Doubravě a také v Třanovicích na Frýdecko-Místecku.

Slavnostní víkend s německými hosty proběhne v sobotu 13. dubna, kdy se od 15.30 uskuteční slavnostní mše svatá v katedrále Božského Spasitele v Ostravě, kde diecéze přivítá všech pět zvonů najednou. Mši svatou bude sloužit biskup Martin David a kázání pronese německý biskup Schneider.

V neděli 14. dubna v 10 hodin se pak biskup Schneider zúčastní mše svaté v opavské konkatedrále. Program bude dále pokračovat v Třebomi a Oldřišově a také v Doubravě, kde se od 11 hodin se uskuteční slavnostní mše v Římsko-katolickém kostele sv. Hedviky. Všichni zájemci si budou moci navrácený zvon prohlédnout.

Německo vrací Česku zvony

Slavnostním přivítáním navrácených zvonů se završí ostravsko-opavská část projektu Zvony míru pro Evropu. V něm se německá diecéze Rottenburg-Stuttgart rozhodla vrátit do střední a východní Evropy některé zvony, které v západním Německu zůstaly po druhé světové válce.

„Během konfliktu totiž nacistická válečná mašinérie rekvírovala různé zvony, které typicky skončily v tavících pecích. Některé vzácnější zvony ale válku přečkaly a v poválečném chaosu se ocitly v různých německých farnostech. Návrat tehdy nebyl možný také vzhledem k nástupu komunismu ve východní Evropě. Rottenbursko-stuttgartský diecézní biskup Gebhard Fürst se spolu se svými spolupracovníky rozhodl tuto historickou křivdu napravit a nechal vytipovat zvony, které se po válce nevrátily do východní Evropy,“ říká mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.

500 let staré zvony

Nejstarší z nich jsou z Oldřišova (rok odlití 1507) a z Třebomi (1511). Doubravský a věřňovický zvon pocházejí z 18. století a odlila je dílna Franze Stanka z Opavy. Nejmladší je třanovický zvon, který farnost pořídila v roce 1932. Jeho specifikem je, že nakonec nezamíří do domovských Třanovic, protože by s tamními novými zvony neladil. Přibude ale do zvonice v Hnojníku, odkud do Třanovic kněz dojíždí.

„Ve zvonové komoře v Hnojníku se nachází bronzový zvon z roku 1932, který byl ulit ve stejném roce a stejným zvonařem, Richardem Heroldem z Chomutova, jako předmětný zvon z Dolních Třanovic. Zvonová stolice má dvě volná místa pro další zvony (byly rovněž konfiskovány v roce 1942), tudíž by ji nebylo třeba upravovat. Po zvukové stránce by tyto dva zvony spolu ladily. Díky tomuto doplnění by se z věže farního kostela šířil mohutnější zvuk zvonů, který by farnímu kostelu přidával na důstojnosti,“ uvádí diecézní kampanolog Tomáš Hejda.