Česko volá po kvalifikovaných učitelích, kterých v republice chybí kolem šesti tisíc. Je však situace natolik vážná plošně, nebo se stavy pedagogů liší v rámci jednotlivých krajů a okresů?

V Moravskoslezském kraji se například tento nedostatek projevuje méně. Obecně je situace mnohem horší například například v Karlovarském kraji, kde schází vysoká škola připravující nové pedagogy. V Moravskoslezském kraji je pak větší problém s odborností, než s nedostatkem učitelů.

„Typicky se jedná o oblast informačních technologií a cizích jazyků. Přivítali bychom také více učitelů matematiky, fyziky nebo chemie. Zároveň je nedostatek pedagogů v odborných předmětech na středních odborných školách,“ prozradil náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Podíl učitelů bez pedagogického vzdělání je v Moravskoslezském kraji jeden z nejnižších v rámci Česka a naopak vysokoškolsky vzdělaných učitelů je tady nejvíce.

Učitelů je dost

V okrese Karviná prozatím extrémní nedostatek učitelů není. Ředitelé zdejších škol se spíše připravují na nový systém financování škol. „Na pravidelných poradách s řediteli škol se o současné situaci bavíme a monitorujeme ji. Zatím jsme však nepostřehli, že by měly nastat větší problémy. Spíše se jedná o klasické situace, kdy učitel chybí, když jde někdo na mateřskou nebo se odstěhuje,“ říká Andrzej Bizoń, náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu.

Více než nedostatku kvalifikovaných učitelů se sám obává nového nastavení regionálního financování zřizovaných škol. Kvůli dělení tříd a hodin by totiž učitelé skutečně mohli někde chybět. „V rámci svých vlastních kapacit si však každý nastaví organizaci školního roku tak, že lze vše pokrýt bez vážnějších problémů,“ doplnil Bizoń.

Problém stěhování mladých učitelů do měst, kde vystudovali, se okresu Karviná také nedotýká nikterak extrémně, mladí kantoři, například z Ostravské univerzity, často zůstávají v místech svého bydliště. „Více než by tito mladí lidé hledali v jiných městech, je poptávka právě u nás. Ředitelé rádi uvítají mladou krev a možná, že ve chvíli, kdy se změní systém, bude pro ně prostoru mnohem více,“ potvrdil náměstek primátora.

Budou-li peníze …

Lidé z praxe mají na nedostatek učitelů jiný náhled a názory se v tomto směru různí. „Letos jsme takový nedostatek poprvé pocítili právě s chystanou změnou financování, kvůli níž režim měníme už nyní. Takzvaný Phmax, tedy počet odučených hodin, vyžaduje větší množství kvalifikovaných učitelů. V jednu chvíli jsme se dostali do situace, kdy jsme je nemohli sehnat. Nové nastavení financování je podle mě ale dobrým krokem, ovšem jen pokud se podaří sehnat dostatek financí, jak ministerstvo proklamuje,“ zmínil ředitel ZŠ a MŠ Družby v Karviné Andrzej Szyja.

Nový systém financování má vejít v platnost od 1. ledna následujícího roku. Podle Andrzeje Bizoně jeho úspěšnost však ukáže čas. „Ředitelé našich škol vědí, jakou mají kapacitu a podle toho se také řídí. To, jakým způsobem se vše osvědčí, ukáže až praxe,“ dodal Bizoń.