V případě samotného okresního města je propad počtu obyvatel za poslední čtvrtstoletí až třetinový.

Důvody nejsou neznámé: lidé odcházejí za prací, mladí za vzděláním a už se nevracejí, region stárne, platy nepatří k úplně nejvyšším a své sehrává i znečištěné životní prostředí. Všechno dohromady způsobuje, že ve městech jsou stovky neobsazených bytů, a i když je na Karvinsku nejvyšší nezaměstnanost v republice, místní firmy mají paradoxně problém sehnat zaměstnance.

Demografové toto všechno označují za důsledky radikální redukce důlních a průmyslových aktivit, které nastaly v 90. letech minulého století, kdy postupně přišly o práci desítky tisíc lidí. Jejich rekvalifikace na jiná povolání byla často velmi komplikovaná, což dramaticky zvedlo zdejší míru nezaměstnanosti.

Podle Stanislava Martináta z katedry ekonomie a veřejné správy karvinské Obchodně podnikatelské fakulty nedostatek pracovních příležitostí zejména pro kvalifikovanější část populace způsobil masivní stěhování těchto (zejména mladých) lidí mimo region.

„Podpora státu se bohužel příliš zaměřovala na ty typy zahraničních investorů, které využívají místní nízce kvalifikovanou a levnou pracovní sílu. V kombinaci s těžce znečištěným životním prostředím, které snižuje kvalitu života místních obyvatel, se pak nelze poklesu počtu obyvatel v okrese Karviná příliš divit," říká Stanislav Martinát.

Podle něj je jenom dobře, že mladí lidé odchází za studiem nebo prací do jiných regionů nebo zemí. „Problém ale spatřuji v tom, že se po ukončení studia nevracejí, respektive nemají motivaci se vracet. Lze předpokládat, že tento problém bude bez masivních investic do zlepšení životního prostředí dále přetrvávat," dodává.

Problém odlivu lidí z regionu ale podle havířovské primátorky Jany Feberové nejsou schopna vyřešit města jednotlivě. Částečné řešení může podle ní spočívat ve zlepšení dopravní obslužnosti a dojezdu lidí za prací do vzdálenějších míst regionu. Města a další vlastníci bytů zase mohou motivovat lidi k pobytu v regionu příznivějšími cenami bytů a nájmů.