Peníze budou využity mj. na nový výtah pro Charitní dům pro seniory v Hnojníku, nebo polohovací křesla pro klienty třech domovů Charity v Bohumíně a okolí.

Pokladničky se na magistrátech a obecních úřadech odpečeťovaly v minulých dnech. A lidé byli letos opravdu štědří. Zatímco loni se v Havířově vybralo přes 89 tisíc korun pro potřeby charity, letos ve dvaceti pokladničkách bylo téměř 119 tisíc korun.

Poškozené dveře, okna a zámky, přes které se zloděj z Havířova, dostával do bytů sklepů a domů.
Muž, který v Havířově vytrhl i pokladnu z obchodu. Byl to notorický recidivista

„V letošním roce výnos z Tříkrálové sbírky použijeme na nákup nových elektrokol pro terénní služby Charity Český Těšín. Dále zakoupíme nový výtah pro Charitní dům pro seniory v Hnojníku, a také dofinancujeme přepravní službu charitní taxík,“ upřesnila využití vybraných finančních darů Alina Humel z Charity Český Těšín.

Nejúspěšnější byli koledníci v Českém Těšíně, kde se jim podařilo vybrat přes 400 tisíc korun. Suma za celé území Českotěšínska zní: 803 476 korun.

Na Bohumínsku vybrali koledníci tamní Charity přes půl milionu korun. Nejvíce v Bohumíně, přes 200 tisíc, a v Dolní Lutyni 138 tisíc korun.

Demolice starého školního pavilonu bývalé ZŠ Nejdelého, Karviná, leden 2023.
VIDEO: Karviná získá nové hřiště. Nejprve ale musí k zemi školní pavilon

Částka, která zůstává v koledovací oblasti, by měla být použita na rekonstrukci hygienického zázemí zaměstnanců Nocleháry sv. Martina v Bohumíně-Pudlově. „Pak bychom také chtěli pořídit polohovací křesla pro klienty našich třech domovů - jedná se o křesla, které se používají u klientů odkázaných na lůžko. V těchto speciálních křeslech můžeme i tyto nepohyblivé klienty vyvést na zahradu, na procházku po městě, vysvětlila Zdeňka Kniezková Brňáková, ředitelka Charity Bohumín.

V Karviné a okolních obcích letos padl rekord. V rámci sbírky se vybralo 169 203 koruny, což je o více než 18 tisíc více než loni.

Letos na Karvinsku chodilo přes 600 koledníků, tedy 227 tříčlenných skupinek se stejným počtem pokladniček. Sbírku každým rokem pořádá Charita Český Těšín a Havířov byl jedním z prvních měst, kde se rozpečetily pokladničky a pečlivě spočítaly všechny peníze. Tradičně se do koledování zapojili i skauti, letos i devět skupinek skautů z havířovského střediska.