Redakce oslovila ředitele škol, které se umístily na předních příčkách - Základní školy s polským jazykem vyučovacím a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně a ZŠ a MŠ Borovského v Karviné. Žáci první uvedené školy jsou nejúspěšnější v matematických testech, žáci karvinské školy zase dominují v přijímačkách z českého jazyka.

„U nás ve škole se snažíme připravit žáky nejen na přijímací zkoušky na střední školy, ale vlastně jejich osobnost pro další život. Tím je přístup k přijímacím zkouškám kontinuální a nekončí jen přípravou z matematiky a českého jazyka,“ tvrdí ředitel ZŠ a MŠ Borovského Libor Stáňa.

Tuto karvinskou školu navštěvuje 470 dětí, 56 jich je v devátých třídách. Je asi pochopitelné, že žáci osmých a devátých ročníků ročníků ve většině případů chtějí být na střední školy připravení.

Dalibor Ž., mladý strojvůdce, který zahynul 24. ledna při srážce vlaku s nákladním vlakem na přejezdu v Dolní Lutyni.
Pomoc pro rodinu zemřelého strojvůdce z Karviné. Jeho kolegové zřídili sbírku

„A proto vyhledávají na internetu zadání přijímacích zkoušek z minulých let a zkoušejí si je na nečisto. Škola se snaží jim proto vyjít vstříc a učitelé nabízejí pomoc při rozborech přijímacích zkoušek a vysvětlení věcí, které třeba žáci zcela nepochopili,“ dodává ředitel.

Příprava probíhá od září

Taková nabídka probíhá od konce září do doby přijímacích zkoušek. „Aktivita probíhá formou zájmového kroužku zcela dobrovolně. Ze zkušenosti mohu říci, že většina žáků má o kroužek přípravy z českého jazyka a matematiky opravdu zájem a hodiny navíc navštěvují,“ potvrzuje ředitel školy a dodává, že za kroužek rodiče žáků celkem zaplatí 400 korun včetně materiálů potřebných k práci a přípravě.

Podobné zkušenosti s přípravou žáků devátých tříd mají na Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně, která se dle údajů Cermatu za poslední roky umístila v okrese Karviná na druhé místě. Školu v letošním roce navštěvuje 450 dětí a 61 je ve třech devátých třídách.

Po nenápadné zmínce na sociální síti přišly manželům z Petrovic u Karviné, kterým nedávno vyhořel dům, pomoci s vyklízením desítky lidí, kromě přátel i do té doby neznámých.
VIDEO: Vyklízení vyhořelého domu v Dolních Marklovicích. Pomáhali nejen známí

Ředitel školy Marek Grycz potvrdil, že zájem o takovýto způsob přípravy na přijímací zkoušky, je velký. „Absolvuje ho většina žáků devátých tříd, ale účast je dobrovolná. Doučování probíhá od začátku školního roku. Je to jedna hodina týdně a vede ji učitel, který ve třídě učí,“ přiblížil ředitel školy. Hodiny škola hradí částečně z dotací, částečně je to prý vlastní iniciativa učitelů.

Účast v soutěžích

Podle ředitele ZŠ a MŠ Borovského v Karviné Libora Stáni je dobrou přípravou na přijímací zkoušky jsou i různé olympiády a to nejen z matematiky a českého jazyka. „Testy přijímací zkoušek se prolínají i s ostatními předměty. Naši žáci se těchto soutěží účastní a většinou mají i velmi dobré výsledky. Z posledních větších úspěchů bych vzpomenul 10. místo žáka 9. ročníku v celostátním kole soutěže Olympiáda v mediální gramotnosti. Velkým úspěchem je i výkon žáka osmého ročníku, který se na mezinárodních soutěž v psaní na počítačové klávesnici umisťuje na předních místech,“ prozradil Libor Stáňa a je přesvědčen že i tyto dovednosti a schopnosti jdou zúročit při přijímacích zkouškách.

Vizualizace možné budoucí podoby zámku v Doubravě po rekonstrukci.
Pomoc kraje odmítli. Doubrava chce chátrající zámek opravit sama

Nejúspěšnější základní školy v okrese Karviná při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika

1. ZŠ s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím Český Těšín - 55,16%

2. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát - 53,72%

3. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá - 49,08%

4. ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice - 47,77%

5. Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. Karviná - 47,35%

Český jazyk

1. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá - 60,08%

2. ZŠ a MŠ Borovského, Karviná - 59,62%

3. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole, Karviná - 59,24%

4. ZŠ s polským jazykem vyučovacím a MŠ s polským jazykem vyučovacím Český Těšín - 57,59%

5. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně - 57,00%

Jak a podle čeho se vybíraly nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat