Kromě absolventů přijeli také někteří bývalí pedagogové, a zaplněnou velkou aulu pozdravili hned tři děkani – ten současný a dva bývalí. Kromě Stanislava Poloučka to byl Pavel Tuleja, současný rektor Slezské univerzity, jehož zdravice prolnutá vzpomínkami vzbudila velký ohlas a bouřlivý potlesk.

„Jaké mám pocity? Užasné. Přivítání, jakého se nám dostalo, jsem nečekal, byl to pro mě extrémní zážitek. Jsem také rád, že přijelo hodně bývalých studentů nejen odtud, ale i ze vzdálených koutů republiky a hodně studentů kombinovaného studia," řekl muž, který se netají tím, že karvinská fakulta je pro něj srdeční záležitost. Na této škole strávil sedmnáct let a i nyní, kdy úřaduje na rektorátě univerzity v Opavě, v Karviné stále jeden den v týdnu učí.

Až z Pardubic přijela na studentská léta zavzpomínat Michaela Jiskrová, která vystudovala marketing a management. „Studium byl stres a nervy, ale za ten výsledek to stálo. Školu jsem končila loni, a zatím nepracuju přímo v oboru, ale znalosti tady nabyté se hodí," řekla mladá žena.

Další z absolventů OPF, Jiří Kaleta, na fakultě po absolutoriu v roce 2002 několik let učil. „Studium, to byly nejhezčí chvíle mého života," řekl s úsměvem a pošilhával po současném proděkanovi Marianu Lebiedzikovi, s níž později coby pedagog sdílel společnou kancelář. Časem dal ale, jak sám říká, před vědou přednost praxi a přijal místo v bohumínské firmě Bonatrans, kde je dnes obchodním ředitelem.

Současný děkan Daniel Stavárek patří téměř k fakultnímu inventáři. Na školu nastoupil v září 1996 jako student prvního ročníku, po absolvování začal učit a dnes je děkanem. „Od té doby se prý změnilo všechno. Ale zůstala pospolitost a dobrá atmosféra mezi vyučujícími a studenty a za to jsem hrozně rád," řekl Stavárek.