„Smyslem tohoto programu je zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikatelů působících na území našeho města vzniklých v důsledku krizových a mimořádných opatření kvůli epidemii koronaviru. Podnikatelé budou moci získat podporu do výše dvacet tisíc korun. Podmínkou bude, že výše celkového obratu za poslední ukončené účetní období nepřekročila u podnikatele částku šest milionů korun“, říká primátor Karviné Jan Wolf.

Žádost o finanční podporu budou moci podnikatelé podat písemně nebo elektronicky od 8 hodin 15. února do 16 hodin 22. února 2021. Formulář žádosti bude zveřejněn na stránkách statutárního města Karviná (www.karvina.cz).

O konečném poskytnutí peněžité pomoci bude rozhodovat kompetentní orgán statutárního města Karviná na základě doporučení komise, ve které budou zástupci vedení města, zastupitelů a magistrátu.