Fotbalisté a realizační tým zažívají testování 2xtýdně, proto se vedení klubu rozhodlo využít nabídky na neinvazivní testování PCR testy ze slin. Milým překvapením byla cena, která je poloviční, oproti současným nákladům na klasické PCR testy. S nabídkou na neinvazívní testování PCR testy ze slin přišel Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který úzce spolupracuje na různých projektech s Nemocnicí Karviná-Ráj.

Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Ing. Eduard Ježo k neinvazívním PCR testům ze slin sděluje: „Odběr vzorku slin je oproti standardnímu odběru z nosohltanu výrazně jednodušší – člověk si pouze odkašle a odplivne do speciální zkumavky, které následně putuje rovnou do laboratoře. Příjemnější a jednodušší odběr, by tak mohl vyřešit častý odpor proti testování, který mají lidé kvůli nutnosti nepříjemného výtěru. Kromě příjemnějšího odběru, test výrazně zjednodušuje i laboratorní zpracování a při plné automatizaci není problém v laboratoři zpracovat i 1000 vzorků za hodinu.“

Tři desítky odběrů z nosohltanu

Hráči fotbalového klubu, pro které je nynější prioritou koncentrace na závěr letošní sezóny, tuto změnu přivítali. Kapitán a opora týmu Michal Papadopulos, k tématu testování řekl:

„Jenom v aktuální sezóně, která pro nás začala minulý rok na konci srpna, máme za sebou více než tři desítky odběrů z nosohltanu. Neinvazivní testování ze slin jsme tedy přivítali, i když ani odběr z nosohltanu není nic, s čím bychom měli problém. Jen ta novější metoda je pro nás jednoduše příjemnější. Věřím, že testy ze slin se rozšíří hlavně na školáky. Rozumím a chápu samotné děti i jejich rodiče, že klasický PCR test pro ně není moc příjemný,“ řekl zkušený fotbalista MFK Karviná.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., zhruba před dvěma měsíci, ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě a Magistrátem města Karviná, provedla pilotní studii, která byla zaměřená na testování dětí ve školách. K závěrům studie se vyjadřuje MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA, náměstek pro léčebnou péči NsP Karviná-Ráj:

„Už před dvěma měsíci, poté, co jsme provedli pilotní studii s použitím antigenních testů u předškoláků a žáků prvních a druhých tříd, jsme upozorňovali na to, že testování dětí antigenními testy ve školách, proto aby bylo průkazné, je nutné provádět odborným, vyškoleným personálem a validovanými testy. V rámci námi prováděných validačních studií jsme ale nenašli antigenní test s neinvazívním způsobem odběru materiálu, který by zároveň měl dostatečnou přesnost.

Proto je u dětí vhodné použít neinvazívními PCR testy s odběrem materiálu ze slin. Chápu, že se jedná o logisticky a organizačně náročnou akci, ale věřím, že nám jde o společnou věc, průkazně testovat děti ve školách, školkách s cílem izolovat COVID 19 pozitivní děti a zabránit vzniku ložiskům nákazy ve školách.