„Jde o variantu zcela určitě finančně náročnější, ale hodnotnější a trvanlivější. V 50. letech minulého století, kdy hektickým tempem vznikala města pro nového socialistického člověka, se při realizaci uměleckých sochařských děl používal umělý kámen. I v případě této kašny se jedná o betonové segmenty, které byly už při odlévání opatřovány tenkou ušlechtilejší vrstvou imitující povrch pískovce. Tato metoda byla velmi rychlá a levná, ale ne příliš kvalitní. Provedením kopie díla v hodnotném kvalitním materiálu, božanovském pískovci, město získá hodnotnější a trvanlivější výtvarné dílo,“ uvedl mluvčí magistrátu Ivan Trnka.

Posledním krokem k celkovému dokončení náročné rekonstrukce byla realizace spodní stavby kašny, která je technologickou částí, neboť zahrnuje zhotovení jímky s čerpadly, přívodem vody a elektroinstalací. Tyto práce by vyšly městskou pokladnu zhruba na milion korun. Kašna byla opravena v roce 1994 Vratislavem Varmužou, nikoli však její technické zařízení. Proto byla dlouhou dobu nefunkční.