„S dosavadním průběhem církevních restitucí příliš spokojeni nejsme a hodnotíme ho jako pomalý. Zákon o majetkovém vyrovnání stanoví jasné lhůty jak pro podání výzev, tak pro uzavření dohod o vydání majetku. Na rozdíl od církví, které výzvy musely ve stanovené lhůtě předložit, státní úřady zákonné lhůty pro uzavření dohod svévolně překračují a nedodržují. Proto jsme v uplynulých dnech v případě krajského pracoviště Státního pozemkového úřadu v Olomouci přistoupili k podání žaloby na nečinnost," uvedl pro Deník generální vikář Ostravsko-opavské diecéze Martin David.

„V případě, že by některé státní úřady nekonaly, jak jim zákon ukládá, nevylučujeme podání dalších žalob," doplnil dále.

Na celém území Moravskoslezského kraje podala katolická církev v rámci restitucí v roce 2013 celkem 346 výzev k vrácení majetku. Jedná se o lesy v celkové rozloze 22 tisíc hektarů a 3500 hektarů zemědělských pozemků. „Dále jsme také požádali o přibližně sto staveb. Všechny vydávané stavby souvisí s lesním hospodařením jedná se o hájenky, lesní správy a podobně," řekl dále generální vikář Ostravsko-opavské diecéze.

Ve výše uvedeném množství jsou i zmíněné pozemky v okrese Karviná. Jak již bylo řečeno, jde celkem o 41 hektarů, které se nacházejí v katastrech Karviné, Stonavy, Petrovic a Dolní Lutyně. „Velkým celkem jsou lesní pozemky v Beskydech o rozloze 17 tisíc hektarů. Významným celkem, který nám byl v rámci majetkového narovnání vydán, je obora v obci Hukvaldy," dodal k informacím Martin David.

Církev pak dále uvádí, že vracení majetku přináší místním lidem také užitek v podobě nových pracovních příležitostí. „Neméně důležitým oficiálním krokem je začít na navráceném majetku hospodařit. Díky tomu, že se hospodaření částečně rozběhlo už v letošním roce, mohli jsme pro práci v lese zaměstnat v Beskydech téměř 250 živnostníků. V tom budeme samozřejmě pokračovat," dodal generální vikář Martin David.