Přesto, že je ve všech mateřských školách už dávno po zápisech, na řadě míst se rodiče s dětmi jednoduše nedostavili. Pokud tak v blízké době neučiní, hrozí jim podle školského zákona pokuta až do výše pěti tisíc korun.

„Jen v našem městském obvodě Havířov-Město nepřišlo k zápisu 38 dětí, v celém Havířově pak více než stovka. Celá záležitost je samozřejmě velmi složitá, protože musíme pro každého takového rodiče napsat doporučený dopis a čekat, jakým způsobem zareaguje. Nezapsaným dětem musíme také „držet“ místo, protože zřizovatel je povinný umístit tyto děti do školky,“ vysvětluje Blanka Gelnarová, ředitelka havířovské MŠ Lipová.

Možnou problematiku volných míst pro děti s povinnou předškolní docházkou řeší i úředníci v Bohumíně.

„Dvaadvaceti rodičům, jejichž děti se u povinného zápisu neobjevily, jsme odeslali dopisy s výzvou. Chceme tak předejít patové situaci, že by školky neměly pro pětileté předškoláky volná místa,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová s tím, že první polovina obeslaných rodičů již na dopisy zareagovala.

Důvody, proč jejich děti k zápisům nedorazily, byly různé.

„Některé rodiny například žijí v zahraničí, jiné navštěvují školky v jiném městě. Dalších pět dětí, které se k zápisu nedostavily, mají trvalý pobyt na radnici a spolu se sociálním a právním odborem teď zjišťujeme, kde jejich rodiny momentálně přebývají,“ doplňuje Skokanová.

Nekončící seznamy

Zatímco v Havířově či v Bohumíně už počet chybějících dětí znají, v jiných městech se snaží úředníci i jednotliví ředitelé prokousat seznamy zapsaných dětí spolu s údaji z evidence obyvatel. S ohledem na počty mateřských škol i dětí, kterých se povinnost zápisu týká, stejně jako na skutečnost, že předškolák může být zapsaný v jiné obci, se jedná o nelehký úkol.

„Největší humbuk je kolem samotných spádových oblastí. Správně by nás ředitelé školek, do kterých se přihlásily děti s naší spádovostí měli informovat. To udělali jen někteří z nich, proto jsme se sami pokoušeli školky v okolí obvolat. Vzhledem k jejich počtu je to ale takřka nemožné a tak stále nevíme, které z dětí se jen zapsalo do jiné školky a které k zápisu nepřišlo vůbec,“ dodává pak ředitelka chotěbuzské mateřské školy Martina Dziadková.

Pavla Krůčková