Volí se v obvodu č. 74, který zahrnuje Havířov, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyni a Bohumín.

Otázky Deníku v rámci předvolebních anket obou kandidátů:

1) Mají se podle Vás posílit pravomoci Senátu a jak?
2) Podpoříte zakotvení celostátního referenda, v němž by se mohlo rozhodnout i o vystoupení z EU?
3) Jaký zákon byste chtěl/a v případě úspěchu prosadit v nejbližší době?


Milada Halíková, KSČM, Havířov

Kandidátka do Senátu pro druhé kolo. obv. č. 74 Karviná Milada Halíková1) Jsem přesvědčena, že postavení Senátu a jeho pravomoci není třeba zásadně upravovat či měnit. Je vyvážené jak ke Sněmovně, tak vůči vládě. Jde o to, aby současné pravomoci byly využívány maximálně uvážlivě a ne zneužívány, například vrácením zákonů poslanecké sněmovně bez řádných důvodů, či blokování pravomoci prezidenta republiky.

2) Jsem přesvědčena, že občané mají mít možnost se vyslovit v celostátním referendu k tomu, co považují za významné pro celou zemi, k zásadním otázkám směřování našeho státu. Bude samozřejmě záležet na podobě zákona, jak jej schválí poslanci. A pak na konkrétním znění otázky, aby daná problematika byla předem řádně prodiskutovaná Dosud jsme zažili jediné referendum, ve kterém občané rozhodli o vstupu ČR do EU. Měli by tedy mít právo se vyjádřit i k setrvání v této instituci.

3) Jsem připravena podpořit zákon o zdanění peněžních náhrad za nevydaný majetek z tzv. církevních restitucí. A určitě také zákon o nepromlčitelnosti privatizačních podvodů. Mnoha občanům by určitě usnadnil život zákon, který by neumožnil další obchodování s chudobou, který by zastropoval výši nájemného a nákladů spojených s bydlením.Petr Vícha, ČSSD, Bohumín

Kandidát do Senátu pro druhé kolo. obv. č. 74 Karviná Petr Vícha1) Senát plní svou roli dobře, vrací asi třetinu zákonů, ve kterých jsou chyby a ve většině případů pak sněmovna schválí zákon v této opravené podobě. Jsou však případy, kdy Senát přehlasuje Poslanecká sněmovna a stačí ji k tomu prostá většina 101 hlasů, stejně jako je tomu ještě při vetu prezidenta. Nebylo by tedy od věci, aby k přehlasování byla nutná ústavní většina. Ale obávám se, že to Sněmovna nepřipustí. I na tom by se totiž musely dohodnout obě komory. Kde už je ale teď Senát nepřehlasovatelný, jsou volební a ústavní zákony, což stačí k tomu, abychom měli jistotu, že v naší republice se nic dramatického v této věci nemůže stát.

2) Ač jsem kritikem současné Evropské unie, zejména kvůli přebujelé byrokracii, komplikované dotační podpoře či nezvládnutí procesu migrace, tak si nedovedu představit, že v současném neklidném světě vystoupíme a budeme zcela osamoceni, že se opět uzavřou hranice a budeme čelit případnému konfliktu sami. Nejsem proto v této věci příznivcem převratných změn.

3) Jsem 24 let starostou a má odbornost se tedy týká zákonů, které se zaměřují především na obce a jejich občany. V minulém období jsme prosadili pravomoci obcí regulovat hazard, bojovali jsme za zpřísnění procesu výkupu šrotu, proti zdražování odpadů. Mnohé obce však stále trápí problematika tzv. sociálního bydlení, zejména zneužívání sociálních dávek, které končí u majitelů soukromých ubytoven. To je třeba konečně změnit! Nová paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová problematice rozumí, a i proto věřím, že se to konečně podaří.