„Dnes existuje poměrně mnoho konverzačních soutěží pro děti z druhého stupně, my jsme ale chtěli udělat něco jiného a zapojit i mladší školáky, pro které už tolik příležitostí není. Také pro ně je dobrá každá příležitost, kdy mohou konverzovat, vyzkoušet si cizí jazyk i jinak, než v klasické výuce, získávat praxi a ztrácet tak i ostych cizí jazyk použít,“ uvádí jedna z pedagožek ZŠ Borovského a hlavní organizátorka akce Kateřina Kempná.

Hra se konala na několika stanovištích s různými úkoly a příjemné počasí umožňovalo využít i venkovní prostory. Své dovednosti předváděla tříčlenná družstva, které tvořili vždy žák třetí, čtvrté a páté třídy.

„To, aby si různě staré děti mohly i vzájemně radit a pomáhat. Vůbec celá filozofie naší soutěže je, aby zde angličtina děti co nejvíce bavila a inspirovalo je to i k dalšímu učení,“ dodává Kateřina Kempná.

Barevná a pestrá pak byla i nabídka soutěžních úkolů. Školáci tu konverzovali s cizincem, pracovali se slovíčky i celými větami, psali, mluvili, dokonce si i zacvičili. A proč Eco Games? Soutěž se konala ve stejný týden, v jaký byl i Den Země. Úkoly tak vycházely z přírodních témat.

Nultého ročníku soutěže ZŠ Borovského se účastnilo celkem devět karvinských škol, které vyslaly týmy s 54 žáky. Organizátoři chtějí ze soutěže udělat tradici a pokud to půjde, další ročníky pořádat i ve větším rozsahu.