Stalo se tak druhý květnový víkend, kdy Český Těšín navštívily ředitelka Veřejné knihovny v Daruvaru Romana Horvath a vedoucí Ústřední knihovny pro českou národnost v Chorvatsku Fanika Stehna.

„Jsem moc ráda, že jsem konečně mohla vidět knihovnu našich přátel, kterou znám pouze prostřednictvím videokonferencí, jež vzájemně pořádáme v rámci akce Noc s Andersenem. Je opravdu nádherná, konečně jsme se také osobně seznámily s našimi kolegyněmi," řekla paní Romana. Na dětském oddělení pobočky knihovny v Havlíčkově ulici hosty z Daruvaru zaujaly hned dva projekty pro nejmenší čtenáře, které chtějí realizovat ve své knihovně.

Když Fanika Stehna zahlédla v knihovně časopisy, ihned s úsměvem reagovala krásnou češtinou.

„Paní ředitelka Galášová psala o naší spolupráci do knihovnického časopisu Čtenář a chtěla nám tento článek poslat. My jsme jej však už měly, protože časopis pravidelně dostáváme z Národní knihovny v Praze. Daly jsme jej hned do chorvatských médií, takže o knihovnických kontaktech Český Těšín a Daruvar se u nás ví. Videokonferenci v rámci Noci s Andersenem dokonce dvakrát vysílala státní televize."

Ředitelka českotěšínské knihovny Jana Galášová dodala, že dosavadní spolupráce přináší své ovoce a všechny vzájemné akce jsou velmi zdařilé. Vše začalo sbírkou knih pro krajany, jichž dosud putovalo z Českého Těšína do knihovny v Daruvaru na sto padesát. Pak začaly virtuální akce, loni děti vytvořily knihy o svých městech, letos se zúčastnily tvůrčí soutěže Staň se spisovatelem.

„Dohodly jsme se, že příští rok se zapojíme do evropského projektu, který připraví naše kolegyně z Daruvaru a který bude zaměřen na pomoc handicapovaným dětem v knihovně," prozradila. Uvažuje se také o vzájemné výměně knihovnic v obou městech. Nápadů je zkrátka celá řada.

„Dojmy z návštěvy jsou tak silné, že nejsem schopna říct, co bylo pro mne tím nej… Úžasná je kavárna Avion nejen z hlediska prostoru, ale i kulturních akcí, které tam probíhají. U nás nic obdobného neexistuje. Skvělé jsou všechny pobočky knihovny. Zajímavá je historie tohoto regionu, s kterou jsme se seznámily v muzeu. Byly jsme také v Polsku. Odvážíme si prostě ty nejkrásnější pocity," dodala paní Fanika.

EMILIE ŚWIDROVÁ