Šlo o akci, která se koná vždy v rámci měsíce března, který je i měsícem čtenářů. Knižní patrola prochází město a nabízí osloveným lidem roční průkazku do knihovny zdarma. Tedy těm, kteří mají v danou chvíli u sebe knihu, ať již v tištěné či elektronické podobě. „Nejvíce jsme zatím oslovovaly střední generaci. Lidé mají u sebe spíše klasické tištěné knihy, nejvíce to jsou severské detektivky,“ říká knihovnice Regionální knihovny Karviná Marcela Wierzgoń. Oslovení lidé pak reagovali různě. Někdo se omluvil a spěchal dál, jiní se s úsměvem zastaví a dávají se s knihovnicemi do řeči. „Děti u nás čtou, knížky jim kupujeme, čtou také ve škole,“ říká jeden z oslovených mladých mužů v centru města.

„Lidé v Karviné mají knihy rádi a jsou vzdělání chtiví, zájem o knihovnu je, ale čtenářů vždy může být i více. Pro to pořádáme i akce tohoto typu,“ vysvětlují dále knihovnice, které takto během dne prošly několik městských čtvrtí.