Nové prohlášení sestavila v pořadí třetí koalice tohoto volebního období, tentokrát ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

„Rada města Havířova v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu vyjadřuje tímto prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy všestranného rozvoje města s cílem zlepšování podmínek a kvality života jeho občanů. Město Havířov chceme a budeme rozvíjet jako město, které vyniká svou kvalitou bydlení, životního prostředí, širokou škálou volnočasových aktivit, pestrým kulturním děním a vysokou úrovní sociálních služeb," stojí v prohlášení.

Ve výčtu politických slibů a předsevzetí nechybí deklarovaný nesouhlas s umístěním nelegálních migrantů na území města, závazek na efektivní čerpání maxima prostředků z dotací, zvyšování kvality životního prostředí ve městě včetně efektivního a ekologického odpadového hospodářství či podpora opatření k zastavení úbytku obyvatel.

Velký důraz rada klade na kvalitu a dostupnost sociálních služeb, zmiňuje snahu získávat investory do zóny Dukla, podporu školství, kultury a volnočasových aktivit. Radní slibují zvýšení bezpečnosti, prevenci závislostí a regulaci hazardu. Kvalitnější práci by měl odvádět i samotný magistrát.

„Budeme podporovat aktivity vedoucí k omezení skládkování odpadů, především osvětu ve třídění odpadů včetně zajištění dostatečného počtu kontejnerů na tříděný odpad. V návaznosti na budoucí zvyšování ceny za skládkování budeme připravovat koncepční řešení odpadů ve spolupráci s okolními městy a obcemi," uvádějí radní k projektu stavby velké třídírny odpadu.

Věnují se také železniční stanici: „Zahájíme rekonstrukci přednádražního prostoru včetně nových parkovacích míst, budeme požadovat po vlastníkovi opravu a modernizaci vlakového nádraží v co nejkratším možném termínu."

„Dokončíme rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku včetně důstojné smuteční obřadní síně, budeme podporovat dostupnost hospicové péče na území Havířova a zahájíme přípravu na přestavbu bývalé školy na Mánesově ulici na domov pro seniory.

Ve sportovní části koalice slibuje zahájit přípravné práce na výstavbu druhé ledové plochy pro hokej, krasobruslení a veřejné bruslení, vybudování nového skateparku s dalšími sportovními prvky a také chce nechat opravit hokejbalové hřiště u Stromovky.