Je to střední škola, základní škola i mateřská škola, která vzdělává žáky s mentálním postižením, případně v kombinaci s dalším postižením – sluchovým, tělesným, poruchou autistického spektra.

Výročí otevření si zaměstnanci školy spolu s žáky, rodiči a širokou veřejností připomínali průběžně po celý rok. A jak podotkla ředitelka školy Marcela Jagošová, akcí se během roku konalo hned několik.

„Od začátku ledna bylo možné si prohlédnout prezentaci ze života a činnosti naší školy na informačních panelech umístěných před školní budovou. Na jaře proběhl v rámci oslav proběhl v pořadí již 8. ročník karvinské Abilympiády, soutěžní přehlídky manuálních dovedností žáků se zdravotním postižením,“ přiblížila ředitelka školy.

Před letními prázdninami se uskutečnily dvě sportovní akce - tradiční sportovní mítink s názvem Statečná srdce a zábavná stezka, která propojila historickou budovu školy v ulici Komenského s odloučeným pracovištěm ve Vydmuchově.

Jak to vypadalo ve škole před 90 lety

V týdnu od 19. do 23. září se pak konal týden otevřených dveří, kde si veřejnost mohla zhlédnout prezentaci ze školních aktivit žáků, seznámit se s využitím robotických pomůcek ve výuce, prohlédnout si výstavku žákovských prací technikou drátkování, zhotovit si jednoduché výrobky ze dřeva. Přízemní prostory budovy zdobily výtvarné práce žáků prvního stupně karvinských škol zaměřené na téma: „Škola očima dětí“.

„Velmi úspěšná byla expozice historické třídy, která přiblížila vzdělávání ve 30. letech minulého století. Historickou učebnu jsme instalovali ve spolupráci s Muzeem Těšínska. A při příležitosti 100 let vzniku školy byla na zahradě zasazena lípa, která bude připomínat toto výročí,“ dodává ředitelka školy Marcela Jagošová.

Do věžičky školy pak byla při této příležitosti uložena časová schránka, obsahující předměty, které mají nějakou souvislost se školou tohoto typu a charakterizují i současnou dobu. Do schránky jsme vložili například počítadlo, žákovskou knížku, pero, kalkulačku, ale také vzkazy našich žáků,“ prozradila ředitelka školy.

Historie školy

Školní budova v Komenského ulici v Karviné-Novém Městě byla slavnostně otevřena 17. září 1922. V roce 1926 obdržela měšťanská škola čestný název Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska, a to u příležitosti 75. narozenin spisovatele. V průběhu 100 let se ale několikrát měnil druh vzdělávání.

1922 – 1939 Česká obecná a občanská škola Aloise Jiráska ve Fryštátě

1939 – 1945 Hauptschule und Mittelschule

1945 – 1954 Česká obecná a občanská škola Aloise Jiráska

1954 – 1968 Gymnázium

1968 – 1983 Základní devítiletá škola se slovenským jazykem vyučovacím

1983 – 2006 Zvláštní škola

2006 – 2010 Základní škola

2010 – 2022 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o.

Naši studenti pomáhají v obchodech nebo s péčí o nemocné,“ říká ředitelka školy

Budova, kde dnes sídlí Středí škola, Základní škola a Mateřská škola Karviná, si letos připomíná 100 let vzniku. V minulosti se zde vystřídalo několik školských zařízení a současná škola, která je příspěvkovou organizací to vzděláváme žáky s mentálním postižením, případně v kombinaci s dalším postižením – sluchovým, tělesným, poruchou autistického spektra.

close Budova ZŠ, MŠ a SŠ Komenského v Karviné si připomněla 100 let existence. info Zdroj: se svolením Martiny Orgoníkové zoom_in Ředitelka školy Marcela Jagošová.

„Abych to vyjádřila laicky, jsme pokračovatelé dříve nazývané Zvláštní školy a Pomocné školy. Nyní vzděláváme naše žáky podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ale náš školní vzdělávací program je postaven na minimální doporučené úrovni pro úpravu očekávaných výstupů tohoto rámcového vzdělávacího programu,“ přibližuje ředitelka školy Marcela Jagošová.

Dá se říci, že jste jakýsi druh speciální školy?

„Ne! Speciální škola je něco jiného. My máme Základní školu speciální, která vzdělává žáky podle svého vlastního školního vzdělávacího programu. Ten je určen pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V minulosti to byla právě ta Pomocná škola, rehabilitační třídy a nevzdělavatelné osoby. Vysvětlovat strukturu a zákoutí současného speciálního vzdělávání by asi vydalo na samostatný odborný článek.

Na vašich webových stránkách se píše že škola má řadu odloučených pracovišť, mezi nimiž mě zaujala třída v havířovské nemocnici. Proč právě v Havířově a ne třeba v Karviné?

V Nemocnici Havířov jsme měli do letošního roku 1 třídu MŠ, 1 třídu ZŠ a fungoval zde také školní klub. Činnost školního klubu a základní školy byla k letošnímu 1. září ukončena kvůli měnící se povaze lékařské péče. V současnosti pacienti pobývají v nemocničním prostředí jen velmi krátce a zajištění vzdělávání přestalo být efektivní. Zůstala zde pouze třída mateřské školy. V Nemocnici Karviná zatím máme MŠ, ZŠ i školní klub, ale jejich činnost bude pravděpodobně ukončena od příštího školního roku ze stejných důvodů.

Vaše škola sdružuje školu mateřskou, základní i střední. Jaké středoškolské obory vyučujete?

Jak jsem již uvedla, jsme škola pro žáky s mentálním postižením, proto i naše obory středního vzdělávání jsou určeny právě jim. Máme obor Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá, oba navštěvují žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, nejsou to tedy běžné učební obory. Naši žáci se zde seznamují s jednoduchými pomocnými pracemi, v rámci praktického vyučování. V Praktické škole dvouleté doplňují zboží v havířovském Globusu nebo karvinském Tesku, žáci Praktické školy jednoleté začali letos pomáhat s drobnými pomocnými domácími pracemi v Domově Alzheimer Darkov.

Co byste popřála škole do další „stovky“?

Co popřát? Aby byla naše stoletá budova stále minimálně tak krásná, jako je teď. Aby sloužila svému vzdělávacímu účelu, kvůli kterému ji naši předkové postavili, a aby speciální školství, které má své nezastupitelné místo v systému českého vzdělávání, nepodlehlo neodborným inkluzivním tlakům.