Kompletně modernizovat se bude 2,84 kilometru silnice od křižovatky s Bohumínskou ulicí po křižovatku s ulicí Záblatskou.

„Dělníci sundají starý živičný kryt vozovky, opraví čtyři propustky, autobusové, trolejbusové zálivy a silniční obruby z žulových kostek. Poté dostane komunikace nový povrch. Zároveň opraví odvodnění komunikace a nainstalují nové bezpečnostní prvky – například povrch bude mít protismykovou úpravu, budou tu nová betonová svodidla, vodorovné dopravní značení, směrové sloupky a další,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Jaroslav Kania.

Důležité silniční rekonstrukce v Ostravě

– prodloužená Mostní v Hrabové (nyní – červen)
– Výškovické mosty v Zábřehu (nyní – prosinec)
– estakáda Bazaly ve Slezské Ostravě (nyní – červen 2020)
– Opavská ulice v Porubě (nyní – listopad)
– Svinovské mosty ve Svinově (nyní – listopad)
– Cingrova a Senovážná ulice na Fifejdách (od dubna)
– Místecká ulice v Hrabůvce (květen – červen)
– Dálniční mosty v Hrabové (červen – listopad)
– Rudná ulice ve Vítkovicích (červenec – září)
– křižovatka Českobratrská ulice – Sokolská třída (červen – září)
– ulice 28. října u Sýkorova mostu (v létě)
– Orlovská ulice v Heřmanicích (duben – červenec)

V průběhu dubna bude provoz na silnici omezen jen částečně. Až na začátku května bude doprava mezi křižovatkou s ulicemi Záblatskou a Betonářskou stažena do jednoho směru na Ostravu.

To potrvá až do začátku července. Provoz ve směru na Rychvald bude kromě vozidel stavby, městské a příměstské dopravy, rozdělen do dvou objízdných tras.

Objízdná trasa na Heřmanice povede po ulici Betonářské (Hladnovské), Michálkovické, dále po ulici Heřmanické a Koněvově do Heřmanic. Trasa na Rychvald povede po ulici Betonářské (Hladnovské), Michálkovické, Čs. Armády, Rychvaldské a dále na Rychvald.

V první polovině července dojde k úplné uzávěře úseku mezi křižovatkou ulic Bohumínské a Betonářské, která potrvá asi 14 dnů. Po tuto dobu bude veškerá doprava včetně vozidel městské a příměstské dopravy obousměrně vedena po Bohumínské ulici na ulici Hladnovskou, dále na ulici Betonářskou a pak po své trase po ulici Orlovské.