Během loňského roku dělníci zcela vybourali a znovu postavili nástupiště dvě a tři, obě dostala nové zastřešení, cestujícím slouží nový informační systém. Zkraje roku pak dělníci museli ještě dokončit obložení podchodu a uvést do funkčního stavu výtahy na všech třech nástupištích.

Ale ještě není zcela hotovo. Podle mluvčího Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše se připravuje celková rekonstrukce nádražní budovy. „Ta bude spočívat převážně v rekonstrukci pravé části objektu výpravní budovy. Dále je v plánu oprava střechy, výměna fasádních výplní otvorů, zateplení objektu, rekonstrukci výměníku a rozvodů ústředního vytápění, rekonstrukce kanalizace, stavební úpravy odbavovací haly,“ přiblížil rozsah plánovaných prací.

To ale nebude hned. Majitel budovy, tedy společnost SŽDC, předpokládá, že výše zmíněné opravy se rozjedou v srpnu 2021 a potrvají jeden rok. Předpokládané celkové investiční náklady 21 milionů korun.