„Náš program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, především na úrovni mezinárodní spolupráce. Týká se jak mladých lidí, tak lidí, kteří pracují s mladými lidmi tak i institucí, kterým poskytuje finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních institucí. Zrovna dnes tady probíhá projekt, který byl podpořen z programu Erasmus+ a propojuje čtyři země – Česko, Polsko, Gruzii a Arménii, aby hledali inovační projekty podporující modernizaci vzdělávání, podnikatelské schopnosti, odbornou přípravu a zaměstatnanost“ řekl regionální konzultant programu Erasmus+ Petr Kantor.

V rámci konference se setkali zástupci institucí, kteří pracují s mládeží, ať už z pozice vedoucích odborů městských úřadů, z pozice politické reprezentace nebo z pozice zástupců vzdělavatelů.

„Projekty, které zde účastníci připravují, mají podpořit mladé lidi, aby se zapojili do iniciativ a do komunity daných měst,“ tvrdí Petr Kantor.

Do projektu se zapojila také karvinská Mládežnická rada, která absolvovala několik výměnných návštěv. Součástí mobility byla totiž návštěva různých institucí, které pracují s mládeží. Konaly se také diskuze k tématům jak udržet mladé lidi v malých městech nebo pracovní workshopy k tématům neformálního vzdělávání.

A jaké řešení nabízí například ředitel Youth Initiative Centre Artur Najaryan z Arménie?

„Vždy říkám našim mladým, že chci být raději první v naši malé obci než desátý v hlavním městě. Malá komunita nabízí více příležitostí za předpokladu, že představitelé jednotlivých institucí podpoří start mladých lidí jak vidím na příkladu v Karviná v přřípadě Business Gate.”

„Hlavním cílem Erasmus+ i této mobility je zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností a to zejména v rámci zahraničních pobytů, které umožňují studovat, absolvovat stáže,“ řekl Petr Kantor.