Bez formalit na hranicích. Vstupem České republiky do Schengenského prostoru odpadnou všechny kontroly na hranicích. „Při příštím jednání už nebudeme muset mít u sebe cestovní doklady,“ připomněl starosta Českého Těšína Vít Slováček, když minulý čtvrtek šel přes hraniční most na radnici v Cieszynie. Stejně tak jeho polští kolegové, kteří by měli dorazit na českotěšínskou radnici někdy na jaře.

Zástupci vedení obou Těšínů se scházejí dvakrát do roka vždy na jedné straně hranice. Jednání probíhají dvojjazyčně bez použití tlumočníků a řeší problémy, které jsou pro obě města společné. A právě ve čtvrtek se mluvilo o vstupu obou států do společného evropského prostoru bez hraničních kontrol. „Všichni se na to pochopitelně těšíme, ale volný pohyb osob s sebou přinese i spoustu technických a provozních problémů,“ tvrdí starosta Cieszyna Bogdan Ficek.

Podle českotěšínského místostarosty Stanislava Folwarczneho se musí vyřešit značení příjezdu k hranici, systém dopravy po dnes ještě hraničních mostech. „V tomto ohledu nám dosud velmi pomáhala pohraniční policie. Často zadrželi hledané osoby, zajišťovali pořádek, klid v blízkosti hranice, a pokud chtěl na most v centru najet kamion, prostě ho nasměrovali na přechod pro nákladní automobily. Teď máme obavy, že si řidiči kamionů budou krátit cestu středem města,“ dodává Folwarczny.