„Není to úplně častý jev, ale když sem jezdím sypat, občas se zde potulují bezdomovci. A kolem kostela je to dost nebezpečné, vzhledem k jeho statice," prozradil zaměstnanec jedné ze společností, která zde pravidelně jezdí.

Petr Handl, mluvčí společnosti RPG, která tuto stavbu vlastní, však upozornil, že pokud se v okolí stavby kdokoliv pohybuje, jedná tak na vlastní riziko. „Kostel obecně nikoho neohrožuje a objekt pravidelně kontrolujeme. Pokud se ale někdo kolem stavby pohybuje, jedná tak na vlastní riziko," řekl Handl.

Zároveň dodal, že kostel zde společnost nechává stát jako upomínku na doby minulé a jeho záchrana již není technicky možná z důvodu narušení jeho statiky vlivem těžby.

„Kostely bourali pouze barbaři, necháváme ho proto dožít a tuto strategii nehodláme měnit," dodal mluvčí RPG.

Obyvatelé Louk ale nemusí tesknit, v centru stojí již několik let nový kostel sv. Barbory, který můžete vidět při cestě ve směru na Český Těšín.

„Starý kostel je opravdu v katastrofálním a již neopravitelném stavu vlivem poddolování. Kvůli tomu si místní obyvatelé vymodlili nový kostel v dnešním centru obce ve tvaru slzy," řekl Dušan Galia z Iniciativy občanů Louk.