Pokud parlament podpoří žádost starosty o poskytnutí dotace, mohl by se unikátní dřevěný kostel v Albrechticích dočkat potřebné rekonstrukce.
„Máme již zpracovaný projekt. Podle rozsahu poškození se ukázalo, že je třeba opravit střechu a také statické prvky obvodové dřevěné zdi, které jsou napadeny škůdci. Celá rekonstrukce je vyčíslena zhruba na 3,2 milionu korun,“ řekl starosta obce Vladislav Šipula.

Parlament obdržel žádost o udělení dotace. „Obrátili jsme se na stát a bylo nám sděleno, že tento bod zařadí do programu jednání o rozpočtu. Pro nás je to velká částka. Můžeme mít na tomto projektu maximálně dvacetiprocentní spoluúčast. Budeme tedy čekat, ale zároveň víme, že kostel už je opravdu ve špatném stavu a nechceme o něho přijít. Byla by to škoda,“ dodal starosta.

Pokus o nutné opravy již byl jednou zahájen a to v roce 2003 místní farností. Byl zpracován projekt na rekonstrukci střechy. Církev již chtěla začít řešit finanční stránku opravy. Chystala se oslovit vhodné instituce o dotaci, nebo také zorganizovat veřejnou sbírku na záchranu kostela. V minulém roce při vyřizování potřebných formalit se však ukázalo, že dřevěný kostel není majetkem církve, jak si mysleli, ale je zapsán na katastru nemovitostí obce. Farnosti nezbývalo nic jiného, než přenechat vypracovaný projekt a zodpovědnost za tento objekt obci.

Dobová dřevěná stavba stojí v obci Albrechtice od roku 1766. Nyní je kostel využíván a zpřístupněn veřejnosti při zvláštních příležitostech na požádání u obecního úřadu, který se snaží podporovat akce pořádané v kostele.