Z jednání o Impulsu vycouvala společnost RPG, která jej prodá současnému nájemci.

Zatímco někteří zastupitelé si dokáží představit, jak z Merkuru vytlačí ubytovnu a v Bivoji zřídí komunitní centrum pro místní problémové obyvatelstvo, jiní oponují, že jde o zbytečně vyhozené peníze z městské kasy, protože oba objekty si vyžadují nákladnou rekonstrukci. U Merkuru dokonce někteří hovoří o tom, že by bylo levnější jej po koupení zbourat a pozemek využít ke stavbě zcela jiného objektu.

O tom, že názory skutečně nejsou jednotné, svědčí i to, že bod o koupi Bivoje byl z programu zastupitelstva stažen. „Já osobně si myslím, že město tento objekt kupovat vůbec nemusí. Pro komunitní centrum může využít nedalekou bývalou školku v ulici U Jeslí, která je nyní nevyužívaná, pouze v jedné části sídlí pobočka knihovny," řekl ekonomický náměstek Eduard Heczko.

Merkur je teď levnější

V jednání o Merkuru se zase některým zastupitelům, včetně vedení radnice, zdá příliš vysoká cena. Společnost RPG sice nabídku snížila, přidala k ní ovšem podmínku o zaplacení poloviny nákladů na nutné opravy. Ty po kontrole nařídil stavební úřad.

Za celý areál Merkuru, který vedle tří věžových obytných domů zahrnuje rozsáhlý areál, bývalou restauraci a tiskárnu s pivnicí, společnost RPG původně chtěla více než 80 milionů, podle nových podmínek žádá necelých 43 milionů korun a dalších 6 milionů jako zmíněnou polovinu nákladů na opravy.

„Za Nezávislé se k tomu bodu vyjadřujeme tak, že se hlasování zdržíme, protože nám není jasné, jak by tento objekt mohlo město využít," řekl hned v úvodu projednávání zastupitel Vladimír Mach.

Zastupitelé poté schválili, že se v jednání s RPG o prodeji Merkuru bude dále jednat.