Původní plán zřizovatele nemocnic – tedy kraje – sice počítal s přestěhováním ortopedie do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, orlovští ortopedi to ale odmítli.

„Provizorní podmínky.“ Tak označil primář ortopedie Tomáš Knybel v reportáži České televize prostory v Karviné, do kterého by se jeho oddělení mělo stěhovat. Některé operace probíhaly v Karviné již nyní. Ve středu odpoledne pak na kraji padlo rozhodnutí, že ortopedickému týmu bude vyhověno a místem nového působení bude Havířov.

„S pacienty, kteří mají naplánovanou operaci nebo jiný ortopedický zákrok, se nemocniční personál spojí a s každým se individuálně dohodne na dalším postupu. Akutní případy se budou řešit ‚akutně‘ podle situace, to znamená, že pacienti budou ošetřeni buď v Nemocnici s poliklinikou Havířov, nebo Nemocnici s poliklinikou v Karviné-Ráji,“ upřesnil k situaci náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.

Dodal, že přesun oddělení do Havířova se začíná připravovat okamžitě tak, aby celá orlovská ortopedie mohla v havířovské nemocnici naplno fungovat od 1. ledna 2020.