V letošním roce tak vyplatí kraj na sociální projekty v regionu o dva a půl milionů korun více než loni. Přesně 12,75 milionů. „Žádosti o finanční podporu byly rozděleny do tří dotačních programů zaměřených na rozvoj sociálních služeb v regionu, protidrogovou politiku a oblast vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním handicapem,“ upřesnil náměstek hejtmana kraje Petr Adamec. Krajský úřad vybíral celkem z 97 žádostí o dotaci.

Moravskoslezský kraj tak reaguje na změny v zákonech, potvrzuje náměstek pro sociální problematiku Adamec a uvádí: „Nově jsme připravili dotační titul na podporu služeb zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v místech, kde tato služba chybí. Podpoříme také poradenství ve vztahu k sociálně právní ochraně dětí. Tady bude podpora směřovat k probačním programům určeným na zapojení mladistvých.“