Na vině byli řidiči, kteří nerespektovali dopravní značky, ale také samotní dopravní odborníci, kteří se značkami vytvořili velmi nebezpečnou situaci. Chybně umístěné značky totiž naváděly vozidla v přímém směru od OBI ke Globusu do protisměru, kde není uzavřený provoz. Do ulice U Skleníků musela vozidla vjíždět přes protisměrný odbočovací pruh, kde tak hrozila srážka s protijedoucí automobilem. Při vyjíždění z obchodní zóny přitom řidiči žádná značka nezakazuje pokračovat rovně.

Za jiné komplikace jsou však zodpovědní samotní řidiči. Ze směru od centra totiž porušují zákaz odbočení vlevo. Jiní se otáčejí přes dvojitou plnou čáru, nebo kličkují mezi značkami oddělující jízdní pruhy.
Situaci sleduje městská policie. Některé motoristy už strážníci pokutovali.

Důvodem dopravního omezení je rekonstrukce mostu nad železniční tratí. Ta potrvá několik měsíců a dopravní omezení se bude průběžně měnit.

Za špatné značky mohou stavbaři

„Dopravní značení na ul. Dělnické je součástí rozhodnutí o částečné uzávěře silnice č. III/4746 v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes železniční trať. Rozhodnutí vydal Magistrát města Havířova, jako příslušný silniční správní úřad pro výkon státní správy na silnici III. třídy. Rozhodnutí bylo vydáno po projednání s Policií ČR, DI Karviná, Správou silnic MS kraje, ČSAD. Jako příloha rozhodnutí je situační výkres se zakreslením dopravního značení. Dopravní značení instalovala odborná firma v souladu s výkresem. Při najíždění stavební techniky do prostoru stavby pracovníci firmy provádějící stavbu neumístili vymezovací desky pro pravé odbočení ve směru od Prostřední Suché do původního místa. Tím došlo k situaci, že vozidla směřující po komunikaci od OD Kaufland na ulici U Skleníků byla vysměrována do protisměru. Tato situace byla napravena cca v 10:00, tedy 2 hodiny po zahájení uzávěry,“ vysvětlil vedoucí oddělení odboru stavební a silniční správní úřad Jaromír Schwarz.

Zdroj: Youtube