Z tohoto důvodu tak bude na níže uvedených částech komunikací omezen provoz, konkrétně na ulicích 2. května, Odborů (část I. a II., propojka I. a II., spojnice), K Muzeu, Kovalčíkova, Do Kopce, V Gaďoku, Krajní, Kulturní, K Pískovně a Na Úbočí, kde se silnice opraví asfaltovým recyklátem.

V rámci stavby bude vhodným technickým opatřením zachován průjezd integrovaného záchranného systému, včetně svozu odpadů. Vlastníci přilehlých nemovitostí budou realizační firmou vyrozuměni o době trvání omezení.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou akci, žádáme občany okolních nemovitostí o shovívavost a řidiče o dodržování snížené rychlosti,“ informoval místostarosta Petřvaldu Petr Dvořáček.