Jak ale říkají lidé z ostravské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), do dané kategorie dnes spadají jen některé silnice v regionu. A pozor, všem podmínkám odpovídá pouze jedna jediná z nich.

„Požadavkům v současné době vyhovuje pouze úsek silnice I/48 Český Těšín obchvat," upřesnil technik ŘSD Pavel Hučík.

Kromě ní ale přicházejí v úvahu i další. „Jedná se o silnici I/11 v úseku Ostrava-Poruba - Shopping Park Ostrava (dělený čtyřpruh), I/11 Ostrava - Havířov (směrově dělená část mezi ArcelorMittal Ostrava a Šenovem) a I/56 průtah Ostravou (opět směrově dělená část)," upřesňuje silniční technik.

Bezpečnostní audit

Další řešení? ŘSD zde bude zpracovávat bezpečnostní audity. A každý takový audit si bude všímat mnoha různých věcí. Teprve potom navrhnou technici opatření, která by k udělení vyšší rychlosti mohla vést.

„Jde o věci jako odpovídající zádržné systémy pro vyšší dovolenou rychlost, délky připojovacích a odbočovacích pruhů, umístění pevných překážek, směrové a výškové vedení tras z pohledu návrhové rychlosti, nedovolené umístění levých odbočení na silnicích a mnohé další," doplnil ředitel ostravského pracoviště ŘSD Tomáš Opěla.

Novela asi projde

Celou novelu zákona před několika dny pustili poslanci do takzvaného třetího čtení a zdá se, že nic nebrání jejímu schválení.

Obecně pro celou republiku platí jedna ze základních podmínek pro udělení zmiňované vyšší rychlosti: dané úseky musí být směrově oddělené. V opačném případě tam zůstane nejvyšší povolená rychlost na dnešních 90 kilometrů v hodině.

Deník o tématu psal také v článku Z Havířova do Ostravy rychleji? Kudy budou jezdit cyklisté?