Oficiální detailní informace zatím nikdo na úřadě ani v daných organizacích nemá. A ani mít nemůže. Jde o rozhodnutí rady, o kterém budou debatovat a hlasovat orlovští zastupitelé. Celé dění je tak v rukou místních politiků.

„Jde o návrh rady. Důvodem je, že mnohé činnosti obou institucí jsou duplicitní a to nejen v oblasti akcí pro veřejnost. Zlepšit by se pak měla i ekonomika obou provozů, údržba a další provozní věci," vysvětlil pro Deník starosta Orlové Tomáš Kuča (ČSSD).

Opozice asi bude souhlasit

Proti víceméně zřejmě nebude ani orlovská opozice. „Z ekonomických důvodů to působí rozumně, ostatně, stejný model tady fungoval už před lety, když ještě knihovna sídlila v prostorách domu kultury," řekl vedoucí muž orlovské opozice Petr Koláček (KSČM).

Ten si jen posteskl nad tím, že zastupitelé mimo radu se k detailům těchto důležitých věcí dostávají se zpožděním.

„Ano, podklady dostáváme zpracované vždy k jednotlivým bodům zastupitelstva. To ale mnohdy bývá třeba jen týden před samotným zasedáním, což je často krátká doba na to, aby si člověk danou věc pořádně prostudoval a zanalyzoval," doplnil zastupitel, který naznačil, že sloučení by dokonce mohlo rozšířit i pracovní nabídku.

„Knihovna si dnes například najímá firmy pro údržbářské zakázky, kulturní dům své údržbáře má, takže by v případě sloučení pracovali pro obě instituce. Jenže údržbáři v domě kultury už teď mají své práce více než dost. Vždyť se krom jiného podílejí například na zvučení akcí a mnoha dalších činnostech. Pro knihovnu tak možná bude potřeba vytvořit další pracovní pozici," zvažuje zastupitel.

Kus práce

Jak je ale vidět, nemálo práce mají na svých bedrech také všichni další zaměstnanci domu kultury. Krom klasické kulturní činnosti, jakou je pořádání koncertů divadel a další, provozují také Kino O, dále velkou galerii, kde se pořádá většina významných výstav ve městě. Krom toho se kulturní dům podílí organizačně na všech větších městských akcích, jako jsou Dny města, plesy, jarmarky, letní akce a festivaly v letním kině, vánoční i velikonoční trhy a jarmarky, předvánoční akce na náměstí a mnohé další.

Plno práce odvádějí i všichni pracovníci knihovny. Krom běžné knihovnické činnosti pravidelně pořádají kurzy, workshopy a setkávání oblíbená zejména u starší generace, probíhají zde zajímavé besedy se spisovateli, cestovateli a dalšími lidmi. V prostorách knihovny se rovněž konají výstavy, koncerty a v neposlední řadě se tady celoročně děje spousty poučných i zábavných akcí pro děti, kterým knihovna nabízí příjemnou alternativu trávení volného času vždy také v období prázdnin.

Veškeré úvahy jsou ale zatím předčasné. Bod sloučení obou organizací je na pořadu jednání nejbližšího zastupitelstva. Rada města ale může program ještě pozměnit. Pokud ne, budou zastupitelé rozhodovat 15. února.