Proč? V oblasti, kterou by lanovka měla vést a kde by se v důsledku toho také zvýšila koncentrace a pohyb lidí, se dnes, na rozdíl od let minulých, vyskytuje více chráněných druhů ptáků a šelem. Jen namátkou lze jmenovat puštíka bělavého, strakapouda bělohřbetého nebo holuba doupňáka a mnoho dalších. Oproti poslednímu monitoringu před rokem 2012 se dnes v oblasti vyskytuje více jedinců vlka obecného nebo rysa ostrovida.

„Negativní vliv na tyto šelmy bude mít jak vlastní výstavba lanové dráhy, tak i rušivý vliv lidských aktivit v území spojený s provozem lanové dráhy,“ píše se ve stanovisku k posouzení vlivu zmiňované stavby na životní prostření.

„Zadokumentovaný výskyt například kriticky ohroženého vlka obecného z pohledu MŽP znamená změnu podmínek, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí,“ popsal jeden z důvodů neprodloužení stanoviska o vlivu stavby lanové dráhy na vrchol Velké Čantoryje Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí.

Podle odborníků by davy turistů mohly rušit také medvědy, kteří se v oblasti sporadicky, zato prokazatelně vyskytují.

Starosta: „Mrzí nás to, i když…“

Starosta Nýdku Jan Konečný nezakrývá, že v obci už ani nedoufali, že by to mohlo dopadnout jinak. „Tušili jsme, že to nevyjde, už když nás zpracovatel požádal o doložení aktualizací studie EIA na tento záměr,“ řekl Jan Konečný.

První snahy o vybudování lanovky na Velkou Čantoryji jsou prý staré 30 let. Jednu dobu jen dokonce Sdružení obcí Jalunkovska prezentovalo jako projekt nadregionálního významu.

„Postupem doby i mezi novými zastupiteli převážil názor, že by se stavět nemuselo. Ono to není jen lanová dráha, ale ke to více lidí v obci, širší cesta, parkoviště, prostě infrastruktura, kterou k tomu potřebujete. A tu dnes nemáme, musela by se budovat,“ říká starosta Nýdku. A ihned dodává, že už tak jsou problémy s turisty, respektive neukázněnými řidiči, kteří parkují, kde je napadne, stále častější.

„Na jedné straně nás to mrzí, investovali do toho a ty roky milion z obecních peněz a další miliony z dotací. Z našeho rozpočtu bychom na to, ani náhodou neměli. Rada obce už konec projektu vzala na vědomí vědomí. Teď už jen musíme vyúčtovat ty dotace,“ říká starosta Jan Konečný.

Historie příprav (ne)stavby lanovky
Platné stanovisko EIA, které je nutné pro vydání územního rozhodnutí, získala obec pro stavbu lanové dráhy Nýdek – Velká Čantoryje v roce 2012. Platnost vypršela na podzim 2017. Kabinková lanová dráha měla vést od skokanských můstků s mezistanicí v lokalitě Za Kámen a končit vedle vedle turistické chaty na Čantoryji. Délka dráhy byla naplánovaná na 2750 metrů s přepravní kapacitou až 1000 lidí denně.