V síti celorepublikového tažení proti nelegálním starobincům uvízla také obecně prospěšná společnost AS-SENIOR, která se stará o dvacet klientů v hotelovém domě Impuls v Prostřední Suché. Jsou mezi nimi i dlouhodobě nemocní, nesvéprávní nebo ležáci upoutaní na lůžko.

Provozovatelka však musí řešit velký problém. Úřady ji pokutují za to, že poskytuje služby, na které nemá oprávnění. Vladimíra Martinková však oponuje, že se ničeho nelegálního nedopouští.

„Původně jsme byli ve středisku Mostař v obci Lučina. Investovali jsme tam značné peníze do vybavení, ale po určitých neshodách jsme se odstěhovali. Jsme tady na Impulsu, kde to však také není úplně ideální. Naši klienti tady však mají klid, čisto, stravu odpovídající jejich zdravotnímu stavu a mohou využívat celou škálu nabízených služeb. Bohužel, někteří lidé se nás snaží zničit, protože jsme pro ně konkurencí," popsala Martinková.

Úřad: Jsou tu drobné problémy

Úřady Martinkové vytýkají, že má klienty ubytované v nevyhovujících prostorách a navíc nemá licenci k provozování pobytové služby.

„Z našeho pohledu tam dochází k poskytování pobytových sociálních služeb, přičemž provozovatelka má oprávnění provozovat službu osobní asistence, která není spojena s ubytováním. Agentura tam však nabízí bydlení a celodenní stravu, avšak tuto službu nemá registrovanou. S provozovatelkou vedeme několik správních řízení," vysvětlil úřední stanovisko vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu MSK Daniel Rychlík.

„Já mám oprávnění poskytovat terénní službu, a to kdekoli bez ohledu na to, kde klient bydlí. Mám také oprávnění k ubytovacím službám. Já nikomu netvrdím, že provozuji domov seniorů nebo nějaké zdravotnické či sociální zařízení, na které by se samozřejmě vztahovaly přísné bezpečnostní podmínky. Našim klientům, kteří se například neměli kam vrátit z léčeben dlouhodobě nemocných, jsme zařídili ubytování v hotelovém domě, kde sídlíme. Bohužel, úředníci si to vykládají po svém a v tom je náš spor," řekla Martinková.

V AS-SENIOR byli na kontrole sociální pracovníci. „Přišli nečekaně a provedli kontrolu. Nenašli nic, co by nám vytkli," potvrdila Martinková.

Přesto má krajský úřad o budoucnost klientů obavy. „Pokud by někdo z těch obyvatel potřeboval pomoc, nebo chtěl tu situaci řešit, tak je žádoucí, aby se on nebo osoby jemu blízké obrátily na pracovníky sociálního odboru města Havířova. S těmi jsme v kontaktu, aby bylo o ty lidi postaráno. Naopak ale také platí, že pokud tam ti lidé chtějí být, my nemůžeme zasahovat nebo je stěhovat. Je to jejich svobodná vůle," tvrdí Daniel Rychlík.

Klienti jsou spokojení

Klientům se však nikam stěhovat nechce. „Jsem tady spokojená. Všichni jsou na nás hodní a starají se výborně," řekla starší žena, když si šla do kuchyně vařit vodu na kávu.

Spokojeností hýřil také další dotázaný senior. „Co vám budu povídat. Mně se tady bydlí dobře a na nic si nemůžu stěžovat. Jídlo máme šestkrát denně a je velmi dobré."

Na stěhování má Martinková svůj názor: „Vedeme jednání se společností RPG o tom, že by našim klientům pronajala klasické byty. My bychom jim pak poskytovali služby, na které jsou zvyklí. Nájemní vztah by tak neměli s námi, ale s vlastníkem bytů. Tím by se vše vyřešilo." Jednání potvrdil mluvčí RPG Petr Handl. „Ano, o této možnosti jednáme," řekl Deníku.