Událost se odehrála ve středu odpoledne na silnici, která od zlikvidování poddolované Kašpárkovické hornické kolonie sice není tolik využívána, ale kterou i tak denně projede několik desítek vozidel, včetně těžkých nákladních automobilů s návěsy navážejících popílek a další materiál na uložiště poblíž Dolu Dukla. Asfaltový povrch vozovky je notně poškozen dlouhodobým neudržováním a provozem nákladních vozidel, včetně těch používaných při těžbě dřeva. 

Ilustrační foto.
Kůrovcová kalamita se podepsala také na silnicích

Jeden lesák tomu však chtěl provozu udělat přítrž na vlastní pěst. Cestu svévolně prohlásil za území, kam je možné vjet jen s povolením.

„Tady nemáte co dělat. Jde o lesní cestu, na kterou je vjezd zakázán,“ reagoval lesák na řidičovu žádost o projetí a argumentoval mimo jiné tím, že pozemky v okolí patří Lesům ČR.

Samotná silnice však patří městu Orlová. Vjezdu na silnici od Lazecké ulice nebrání žádné dopravní značení.

„Ano, silnice je v daném úseku ve vlastnictví města," řekla Deníku mluvčí radnice v Orlové Nataša Cibulková.

Jeden ze záchranných bodů v lesích na Karvinsku. Tento je na pomezí Havířova, Karviné a Orlové.
Lidem v nouzi pomohou v terénu záchranné body

Jak Deník zjistil, svérázným výkladem zákona se řídí více zaměstnanců státní společnosti.

„Pokud kdokoliv bez souhlasu vlastníka lesa nebo orgánu státní správy lesů vjede nebo stojí motorovým vozidlem v lese, tedy i na lesní cestě, poruší lesní zákon. Zákazové značky nemusejí být u cesty ani jinde umístěny, to zákon neukládá. I když tedy není vjezd omezen dopravní značkou, stále platí zákaz vjezdu daný lesním zákonem. Porušení zákazu řeší lesníci domluvou a policie pokutou, a to až ve výši sto tisíc korun. Neznalost nikoho neomlouvá,“ sdělila redakci mluvčí společnosti Lesy ČR Eva Jouklová.

Z výkladu tlumočeného společností Lesy ČR vyplývá, že lesní cestou je zřejmě ta cesta, kterou tak dle svého vlastního uvážení označí přímo lesáci. Středeční případ firma předává Policii ČR.

Při vjezdu do státního lesa došlo k porušení zákona o lesích (§20, odst. 1, písmeno g zákona 289/1995 Sb.) O této skutečnosti musíme informovat Policii ČR,“ potvrdila Jouklová.

Deník zjišťoval názor na situaci u několika zdrojů z oblasti dopravy. Všichni dotazovaní se shodli, že tato konkrétní silnice není lesní cestou a vyjádřili názor, podle kterého bude právní vymahatelnost ze strany Lesů ČR téměř nulová.

„Řidič je povinen respektovat dopravní značení. Není možné od něj požadovat, aby dedukoval, zda jde o běžnou silnici nebo lesní cestu, a to jen podle toho, zda v nějakém úseku prochází lesem. Je mnoho silnic, které procházejí lesem a nikdo je za lesní cesty nepovažuje,“ řek Deníku vedoucí karvinského dopravního inspektorátu Sekanina.

Černé skládky

Bohužel, odlehlost místa využívají také lidé, kteří do místního lesa vyvážejí odpad a zakládají tam černé skládky. Lesy ČR nedávno zlikvidovaly někdejší obydlí bezdomovců na břehu místního rybníka. Na vynesení odpadu z lesa k cestě si najaly vězně. Už měsíc však leží hromada odpadu u křižovatky.

„V případě skládky v Karvinském lese jsme museli vyhlásit veřejnou soutěž na odklízení skládky, neboť podnik není oprávněn nakládat s odpady. V příštím týdnu budeme znát vítěze soutěže s tím, že skládku odklidí do konce června.“ sdělila ve čtvrtek mluvčí Jouklová.

Černá skládka v havířovském arboretu pod Duklou.
Lesy a plochy mezi šachtami se plní odpadem
Úmyslně založené požáry na černých skládkách v okrajové havířovské části museli ve středu hasit hasiči.
V Havířově někdo zapaluje černé skládky pneumatik a dalšího odpadu