„Pro začátek je důležité zjistit, kolik lidí by o kompostér projevilo zájem. Proto teď putují do rodinných domků informační letáky s dotazníky," říká vedoucí odboru komunálních služeb Jiří Revenda.

Pokud bude zájem, chtěla by radnice zahrádkářům nabídnout jeden kompostér o objemu 400 nebo 800 litrů pro jeden rodinný dům v závislosti na velikosti zahrady.

„Na základě dotazníkového šetření zjistíme zájem a v případě vyhlášené výzvy můžeme požádat Státní fond životního prostředí o dotaci na pořízení stanoveného počtu kompostérů," dodal Revenda.

Dotazníky, které jsou také na webových strankách města, je třeba odevzdat do 30. června osobně na úřadu města Havířova, případně elektronicky na kompostery@havirov-city.cz.

Ke kompostování jsou vhodné ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva a listí, třísky, piliny, kůra, trus hospodářských zvířat nebo popel ze dřeva. Bioodpad se do půdy vrací jako hnojivo kompost, tím se udržuje její kvalita.