Chodníky, dětská hřiště, sportovistě, veřejní osvětlení nebo parkoviště. To jsou nejčastější požadavky, s jakými se na radnici lidé obracejí. Pravděpodobně přes své občanské komise teď budou mít obyvatelé jednotlivých městských větší šanci ovlivnit, jaká investiční akce dostane přednost. Komise by mohly mít v rozpočtu na každý rok vyčleněnou určitou částku, a pokud by ji nevyčerpaly, mohly by si ji ušetřit na další období třeba pro rozsáhlejší investici.

Zda to tak bude, se teprve rozhodne. Už dnes odpoledne budou zastupitelé projednávat, zda zapojí občany do tvorby rozpočtu města prostřednictvím participativního rozpočtu.

Jedním z předkládaných bodů pondělního zasedání Zastupitelstva města Havířova je zavedení tzv. participativního rozpočtu města. Na návrh radních budou zastupitelé schvalovat, zda tvorbu rozpočtu mohou svým rozhodnutím napřímo ovlivnit občané města.

„Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance,“ vysvětluje náměstek primátorky pro ekonomický rozvoj Josef Bělica. „Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný monitoring,“ dodává.

Rozhodnou-li zastupitelé o tom, že chtějí nechat občany více participovat na rozpočtu, začne město formulovat, jak bude spolupodílení Havířovanů na jeho tvorbě probíhat. „Zásady musí být jasné a srozumitelné a celý proces co nejjednodušší. Chceme aktivně zapojit občany do diskuze o rozvoji města, abychom přesně věděli, co veřejnost trápí a jak by to chtěla řešit. Lidé chtějí rozhodovat o tom, co se v jejich městě bude opravovat či budovat a myslím, že je naší povinností jim toto rozhodování umožnit,“ uvádí primátorka města Jana Feberová.

Doposud sdělovali Havířované své požadavky na město prostřednictvím občanských komisí a na základě vlastní iniciativy. Participativní rozpočet by měl místní zapojit do diskuze o rozvoji města aktivně.

V případě schválení participativního rozpočtu musí město nejprve stanovit částku, o níž občané budou rozhodovat, plán veřejných projednání návrhů a způsob jejich prezentace, a také způsob rozhodování o návrzích.