Město chce tímto způsobem zapojit veřejnost do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorby konkrétních projektů, jejich výběr, volbu či následný monitoring.

Nejprve však bude nutné vytvořit zásady, jakým způsobem se budou obyvatelé rozhodování účastnit. „Zásady musí být jasné a srozumitelné a celý proces co nejjednodušší. Chceme aktivně zapojit občany do diskuze o rozvoji města, abychom přesně věděli, co veřejnost trápí a jak by to chtěla řešit,“ uvedla primátorka města Jana Feberová.

Nejprve také bude potřeba stanovit částku, o níž lidé budou rozhodovat, plán veřejných projednání návrhů a způsob jejich prezentace, a také způsob rozhodování o návrzích.