Magistrátní úředníci tvrdí, že lávku museli odstranit, protože její stav byl havarijní. Současně tvrdí, že postavit v blízkosti náhradní lávku by bylo příliš drahé a komplikované. Břehy meandrující řeky nejsou stabilní, často se bortí a provizorní lávku by také mohla strhnout velká voda. Přes zimu, kdy se navíc ani neprovádí zimní údržba přístupových chodníků, proto byla lávka odstraněna bez náhrady.

„Stavba byla záměrně naplánována na zimní období, kdy cyklostezka není tolik využívána. Stejně tak je nižší frekvence průchodů přes lávku. Máme za to, že v letních měsících by ty komplikace byly mnohem větší," vysvětlil vedoucí odboru správy a rozvoje majetku magistrátu René Vašek.

Místo stržené lávky je teď jen provizorní přechod řeky pro stavbaře. Zdroj: Deník/Libor Běčák

Lidé, kteří však přes řeku chodí, a o opravu lávky žádali několik let, si stěžují, že je radnice vystavila velkým komplikacím. Pokazují také na to, že stavební firma svou těžkou technikou poškodila nedávno vybudovanou cyklostezku.

„Samozřejmě, že jsme zvažovali všechny varianty stavby a také jsme se zabývali tím, jak moc se dočasné odstranění lávky občanů dotkne. Byly vyznačeny trasy, kterými je možné uzavřený úsek obejít. Pro pěší je nejvhodnější použit chodník a lávku pod dětským parkem," řekl Deníku náměstek primátorky Karel Šlachta s tím, že nová lávka by měla být postavena co nejdříve, aby se lidem komplikace co nejvíce zmírnily.

Délka obchůzky se liší podle toho, kam člověk směřuje. Podle toho musí nyní lidé chodit trasu delší od několika stovek metrů do jednoho kilometru. Delší trasa se týká především lokality se zhruba dvaceti domy mezi ulicemi Na Důlňáku, Spádová a Formanská. Ne všichni obyvatelé přitom docházejí do města pěšky.

Město občanům vyšlo vstříc a zavedlo náhradní autobusovou dopravu. Mikrobusy je přepravují bezplatně. (Po oficiálním schválení byla minibusová doprava zavedena v 1. lednovém týdnu.) „Lidem je to ale málo. Oni by chtěli, abychom jim zaplatili taxíky, které si budou volat, když se právě budou potřebovat dostat z jedné strany řeky na druhou," uvedl náměstek.

Jak si Deník ověřil, technika potřebná k likvidaci lávky skutečně jezdila po nově vybudované části cyklostezky na levém břehu řeky. Nyní stavbaři jezdí po části od letního kina, která bude teprve opravena.

„Dopravu po nové stezce jsme museli strpět, protože jsme nezískali souhlas od vlastníků soukromých pozemků. Povrch stezky je nezpevněný a po ukončení prací bude opraven, aby byl ve stavu před stavby," dodal náměstek Šlachta.